Zakres szkolenia:
 • Audytowanie wg wymagań przemysłu motoryzacyjnego – IATF 16949 oraz CSR
 • Definicja i cel LPA
 • Przygotowanie do wdrożenia LPA
  • właściciel procesu
  • zespół przygotowania audytów warstwowych
  • zakres audytów i kryteria wyboru procesów
  • poziomy audytów
  • ustalenie kluczowych wskaźników (KPIs)
 • Planowanie LPA – zespół planowania
  • przygotowanie szablonów audytów
  • przygotowanie szablonów raportów
  • planowanie i nadzorowanie działań związanych z niezgodnościami
  • zatwierdzenie planu LPA
 • Wdrożenie LPA – zespół wdrożeniowy
  • warsztaty dla zespołów wdrożeniowych
  • ustalenie celów dla kluczowych wskaźników
  • ustalenie list wymagań
  • szkolenia audytorów
  • rozpoczęcie procesu LPA
 • Przeprowadzanie audytów i zapis wyników
 • Ocena efektywności LPA – monitorowanie wyników i działań korygujących

 

Uczestnicząc w szkoleniu:
 • Zrozumiesz cel i korzyści płynące z audytowania procesów produkcyjnych
 • Poznasz procedury i mechanizmy audytowe wg CQI-8
 • Zrozumiesz zasady doskonalenia procesów produkcyjnych

 

Adresaci szkolenia:
 • Szkolenie jest skierowane do pracowników średniego i wyższego szczebla wszystkich organizacji realizujących procesy audytowe według wymagań CQI-8.

 

Czas trwania:
 • 1 dzień (8 godzin dydaktycznych)