Zakres szkolenia:
 • WYMAGANIA:
  • Źródła wymagań w motoryzacji - wprowadzenie
  • Wymagania normy IATF 16949:2016 w odniesieniu do specyficznych wymagań klientów
  • Specyficzne wymagania klienta PSA w powiązaniu ze specyfikacją IATF 16949:2016
  • AQF – koncepcja zapewnianie jakości dostawców
  • SQM – Supplier Quality Manual – Podręcznik dostawcy
  • MLP – Supplier Logistic Manual
  • MRF - Suppliers Relation Management
 • KLASYFIKACJA DOSTAWCY QIP
  • NSA – New Supplier Assesment – Analiza potencjału
  • PCPA – Audyt procesu produkcyjnego wg PSA
  • PCAT – Potwierdzenie wydajności
  • QSB+ - audyt systemu i certyfikacja dostawcy
 • ROZWÓJ PROJEKTU
  • Grille APQP - Kroki i kamienie milowe w APQP wg. Metodologii PSA
  • 01276_15_00083 PPAP Approval – proces zatwierdzania części
  • Analiza ryzyka w projekcie – FMEA – wymagania specyficzne klienta
  • Zarzadzanie charakterystykami specjalnymi – koncepcja CTF/CSE
  • Plan kontroli a PCP – co dostawca powinien wiedzieć
 • WSPÓŁPRACA Z KLIENTEM
  • GP12 – kontrola wzmocniona – kiedy i jak efektywnie ją wdrożyć
  • GP5+ : efektywne rozwiązywanie problemów wg. Metodologii PSA
  • DTI_DQI08_0020: zarządzanie zmianą - FETE , klasyfikacja zmian wg PSA, kiedy klient musi być włączony w zatwierdzanie procedura 01276_09_00685 - dopuszczenia specjalne / odstępstwa
  • Monitorowanie Jakości Dostawców:
   • Portal B2B – wprowadzenie, główne aplikacje w praktyce (SPOT, AMADEUS, PLM, DOCINFO, MACSI, MADIG)
   • Bidlista - Omówienie reguł dla oceny jakościowej dostawców
   • Rodzaje i klasy reklamacji wraz z wpływem na bidlistę, zrozumienie wymagań klienta do PACT/PAMT
   • 23 01272_14_00013 – proces reklamacji gwarancyjnych
   • 18A 01272_07_00279 – Identyfikacja i identyfikowalność
  • Layered Process Audits (LPA) – Audyty Warstwowe – dobre praktyki wdrożenia dla PSA
  • Reverse FMEA – praktyczny sposób implementacji
  • CQI – audyty procesów specjalnych
 • ZARZĄDZANIE DOSTAWCAMI KRYTYCZNYMI
  • Proces eskalacji w grupie PSA
  • Controlled Shipping CS1, CS2
  • SM (Supplier Monitored) a CM (Customer Monitored) - zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw
 

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • Zrozumiesz specyficzne wymagania klienta PSA do specyfikacji IATF 16949
 • Poznasz sposób w jaki PSA kwalifikuje i ocenia swoich dostawców
 • Poznasz narzędzia komunikacji, rozwoju projektu i rozwiązywania problemów wymagane przez PSA
 • Poznasz podstawowe funkcje i aplikacje portalu B2B klienta

Adresaci szkolenia:

 • Pracownicy firm dostarczających lub aspirujących do bycia dostawcą dla grupy PSA z działów jakości, produkcji, inżynierii, logistyki i zarządzania projektem
 • Audytorzy wewnętrzni
 • Osoby odpowiedzialne za bezpośrednią komunikację z klientem

 

Czas trwania:
 • 2 dni (16 godzin dydaktycznych)