Zakres szkolenia:

 

Audyt produktu zgodnie z VDA 6.5 rev.3

 

  • VDA 6.5 edycja 3, marzec 2020 - idea i zakres zmian
  • Cel i obszar zastosowań
   • Różnice między auditem wyrobu, kontrolą wymiarową i rekwalifikacją
  • Wymagania IATF 16949 do auditu wyrobu
  • Wymagania kwalifikacyjne osób planujących audity i auditorów wyrobu (ISO 19011)
  • Sekwencja auditu wyrobu
   • Ćwiczenie
  • Plan auditu
  • Przeprowadzenie auditu
   • Działania natychmiastowe w tym ocena ryzyka w przypadku niezgodności związanych z bezpieczeństwem wyrobu
  • Raport z auditu
  • Działania - rozwiązywanie problemów
  • Podsumowanie wiedzy
   • Test online

 

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • Zrozumiesz powiązania VDA 6.5 rev.3 ze specyfikacją IATF 16949 w odniesieniu do procesu audytowego.
 • Poznasz procedury i mechanizmy audytowe VDA 6.5 rev.3.
 • Zrozumiesz zasady doskonalenia procesów produkcyjnych i produktu zgodnie z wymaganiami VDA 6.5 rev.3.
 • Poznasz specyficzne wymagania klientów w odniesieniu do VDA 6.5 rev.3.

 

Adresaci szkolenia:

 • Szkolenie jest skierowane do pracowników średniego szczebla wszystkich organizacji realizujących procesy audytowe według wymagań VDA 6.5 rev.3.

 

Czas trwania:
 • 1 dzień (8 godzin dydaktycznych)