Zakres szkolenia:
 • Procesy a - Wartość Dodana, Klient
 • Procesy a role osób - właściciel, uczestnik procesu
 • Koncepcja podejścia procesowego wg motoryzacji - analiza modelu „żółwia"
 • Klasyfikacja (grupowanie) procesów - zarządcze, główne (realizacji wyrobu), pomocnicze
 • Orientacja na mierniki i analiza trendów
 • Zarządzanie celami mierników - BSC
 • Interakcje między procesami - mapy procesów
 • Podejście procesowe wg IATF 16949 (na bazie VDA 12 oraz AIAG „ISO/TS 16949 Implementation Guide”)
 • Wdrażanie podejścia procesowego w organizacji

 

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • Wyjaśnienie podstaw modelu procesu i organizacji procesowej
 • Zrozumienie interpretacji motoryzacji dotyczącej modelu „żółwia”
 • Wyjaśnienie istotności podejścia miernikowego i celowego
 • Zrozumienie konieczności re- engineeringu struktury informacyjnej
 • Przedstawienie korzyści modelu procesowego zarządzania organizacją

 

Adresaci szkolenia:

 • Szkolenie jest skierowane jest przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za zarządzanie organizacją na każdym poziomie menadżerskim. Sugerujemy również udział osób realizujących niższe funkcje managerskie

 

Czas trwania:
 • 1 dzień (8 godzin dydaktycznych)