Zakres szkolenia:
 • Zakres standardu, powołania normatywne, terminy i definicje
 • Kontekst organizacji -
  • Zrozumienie organizacji i jej kontekstu
  • Zrozumienie potrzeb i oczekiwań stron zainteresowanych
  • Zakres systemu zarządzania jakością - wymagania specyficzne klientów (CSR) jako integralna część systemu zarządzania jakością standardu IATF 16949
  • System zarządzania jakością - podejście procesowe wg normy ISO 9001 jako podstawa działania systemu zarządzania – filozofia PDCA oraz Koncepcja Motoryzacyjnego Podejścia Procesowego APA – najlepsze praktyki według IATF 16949 na bazie VDA 12 oraz AIAG – CQI 16
  • Bezpieczeństwo produktu – jako integralna część działania systemowego
 • Przywództwo –
  • Przywództwo i zaangażowanie kierownictwa w skutecznym wdrażaniu wymagań normy – odpowiedzialność korporacyjna, ocena skuteczności i efektywności procesów, powołanie właścicieli procesów
  • Polityka jakości
  • Role organizacyjne wraz z określeniem odpowiedzialności i uprawnień – dla przedstawicieli klienta i osób odpowiedzialnych za zwolnienie produktu i działania korygujące
 • Planowanie –
  • Rozpoznanie ryzyk i szans w procesach organizacji jak podstawa działania systemu zarządzania – działania zapobiegawcze i plany awaryjne
  • Cele jakościowe i działania w celu ich osiągnięcia
 • Wsparcie –
  • Zasoby ludzkie
  • Infrastruktura – layout
  • Środowisko operowania procesów
  • Zasoby do monitorowania i pomiarów – MSA, spójność pomiarowa, kalibracja, wymagania dla laboratoriów
  • Wiedza organizacji
  • Kompetencje – szkolenia oraz kompetencje audytorów wewnętrznych i drugiej strony
  • Świadomość i motywacja
  • Komunikacja
  • Zarządzanie udokumentowanymi informacjami – podręcznik jakości, zapisy, specyfikacje inżynieryjne
 • Działania operacyjne –
  • Planowanie, rozpoznanie i analiza wymogów klienta - Identyfikacja i Zarządzanie Specyficznymi Wymaganiami Klienta (CSR)
  • Projektowanie i zatwierdzanie procesu produkcyjnego według IATF 16949 oraz omówienie kluczowych aspektów wymagań podręczników referencyjnych – APQP/VDA-RGA, PPAP/VDA2, FMEA/VDA4, SPC/VDA4, MSA/VDA5
  • Nadzór nad zewnętrznie dostarczanymi procesami, produktami i usługami, realizacja produkcji i usług
  • Nadzorowanie produkcji i dostarczania usług – Plan kontroli, instrukcje operatorskie, przezbrojenia, TPM, programowanie produkcji
  • Identyfikacja i identyfikowalność
  • Magazynowanie
  • Działania po dostawie – informacje z serwisu
  • Nadzorowanie zmian – zmiany tymczasowe
  • Zwalnianie produktów i usług – kontrola wymiarowa i testy funkcjonalne, kryteria akceptacji
  • Nadzór nad niezgodnymi wyjściami – koncesje, naprawy i przeróbki, likwidacja produktów niezgodnych
 • Ocena rezultatów –
  • Monitorowanie i pomiary procesów, definicja narzędzi statystycznych
  • Ocena Satysfakcji Klienta – Podstawa oceny skuteczności systemu zarządzania
  • Analiza i ocena – ocena trendów
  • Audyty wewnętrzne – realizacja założeń IATF - APA -„V” oraz „CAPDo®” w audytach systemu, procesu, produktu
  • Przegląd zarządzania – podsumowanie działania systemu zarządzania
 • Doskonalenie –
  • Niezgodności i działania korygujące – solving problem, error proofing, zarządzanie gwarancjami, analiza zwrotów z pola
  • Ciągłe doskonalenie
 • Załączniki A (Plan kontroli-normatywny) oraz B (Bibliografia Automotive-wytyczne)
 • Wpływ zmian na proces certyfikacji/recertyfikacji -
  • Omówienie wymagań podręcznika - Rules for achieving IATF recognition 5th edition for IATF16949
  • Omówienie wytycznych podręcznika - IATF Guidance to IATF
 • Podsumowanie szkolenia, dyskusja, uwagi

 

Uczestnicząc w szkoleniu:
 • Zrozumiesz logikę budowy organizacji opartej na koncepcji Motoryzacyjnego Podejścia Procesowego APA.
 • Zapoznasz się  z miejscem poszczególnych wymogów ISO 16949 na mapie procesów firmy.
 • Zapoznasz się z wymaganiami ISO 16949.
 • Nabędziesz umiejętność interpretacji poszczególnych wymogów standardu w organizacji.
 • Zrozumiesz konieczność dokumentowania wyników procesów w optymalnym zakresie.

 

Adresaci szkolenia:
 • Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób pracujących w przemyśle motoryzacyjnym od pełnomocników ds. systemu zarządzania jakością, przez właścicieli procesów/menadżerów, audytorów wewnętrznych, po specjalistów wszystkich obszarów organizacyjnych.

 

Czas trwania:
 • 2 dni (16 godzin dydaktycznych)