Zakres szkolenia:

Podstawowe informacje niezbędne do przeprowadzania pomiarów, takie jak rozdzielczość, dokładność czy niepewność mają znaczący wpływ na otrzymany wynik. Wykonanie pomiaru dobrze dobranym rodzajem wyposażenia może uchronić właściciela procesu przed błędami I lub II rodzaju, które są bardzo kosztowne. Jakie wyposażenie zastosować do mierzonej charakterystyki, jak zinterpretować wyniki z pomiarów i co zrobić w przypadku oceny wyrobu jako niezgodny? Te i wiele innych kwestii związanych z pomiarami w procesie wytwarzania uczestnik pozna na szkoleniu, które obejmuje poniższy zakres.

  • Podstawowe zasady dotyczące wykonywania pomiarów w procesie produkcji
  • Wymagania odnośnie pomiarów
  • Racjonalny dobór środków do mierzonych charakterystyk
  • Praktyczne metody dokonywania pomiarów wielkości geometrycznych na wybranych detalach
  • Posługiwanie się podstawowymi środkami kontrolno-pomiarowymi
  • Pomiary wymiarów bezpośrednich i pośrednich, wewnętrznych, zewnętrznych, mieszanych
  • Czynniki wpływające na pomiar
  • Interpretacja otrzymanych wyników
  • Walidacja metod pomiarowych

 

Uczestnicząc w szkoleniu:

  • Zdobędziesz wiedzę niezbędną do opracowywania planów kontroli i procedur odbiorczych.
  • Nabędziesz umiejętność doboru środków kontrolno-pomiarowych do mierzonej wielkości (charakterystyki).
  • Dowiesz się, jak ograniczać ryzyka błędnych pomiarów (błąd I lub II rodzaju).
  • Poznasz zasady optymalnego sterowania procesem pomiaru.
  • Poznasz metody poprawy zdolności systemów pomiarowych w świetle obowiązujących wymagań MSA.

 

Adresaci szkolenia:

  • personel jakości (kontrolerzy)
  • pracownicy techniczni (technologia, jakość, konstrukcja)
  • pracownicy produkcji

 

Czas trwania:
  • 2 dni  (16 godzin dydaktycznych zależnie od złożoności i różnorodności procesów pomiarowych stosowanych w organizacji)