Zakres szkolenia:

We współczesnej technice pomiarowej maszyny współrzędnościowe CMM zyskują coraz większą rolę w dokonywaniu pomiarów - między innymi ze względu na ich precyzję oraz wydajność. Jednak aby zapewnić poprawność uzyskiwanych wyników, maszyny CMM poddawane są sprawdzeniom i serwisowaniu, dokonywanym najczęściej w cyklu rocznym lub dwuletnim.

Serwis sprowadza się najczęściej do wizyty firmy zewnętrznej, która wykonuje kalibrację, obejmującą kontrolę maszyny i jej adiustację. Takie sprawdzenie odbywa się przeważnie raz na rok. Zapominamy jednak o tym, że podczas pracy pomiarowca dochodzi bardzo często do kolizji głowicy. Może to powodować uszkodzenia i w rezultacie przyczyniać się do powstania błędów wskazań, których użytkownicy nie są w stanie zweryfikować. W efekcie pomiary mogą być obarczone dużymi błędami, prowadzącymi do niewłaściwej kwalifikacji wyrobu (zgodny/niezgodny).

Szkolenie ma na celu szczegółowe wyjaśnienie, jak ważne jest dokonywanie przeglądów okresowych, jak je przeprowadzać, oraz jakie działania podejmować, aby uniknąć tych i innych problemów z prawidłowym działaniem maszyn CMM.

 

 • Wymagania dotyczące pomiarów według normy PN-EN ISO 10360.
 • Metody i sposoby sprawdzenia okresowego CMM.
 • Zapewnianie prawidłowego toru pomiarowego.
 • Współpraca z serwisem zewnętrznym.
 • Kwalifikacja sondy vs kalibracja maszyny CMM
 • Metody i wymagania odbiorcze po usłudze serwisowania.
 • Wzorce używane do sprawdzenia CMM.
 • Czynniki wpływające na pomiar.
 • Typowe problemy wynikające z braku nadzoru nad maszyną CMM w okresie międzyserwisowym.

 

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • Zdobędziesz wiedzę niezbędną do opracowywania instrukcji sprawdzenia wskazań CMM.
 • Ograniczysz wpływ błędów pomiarowych.
 • Zrozumiesz zasady i korzyści wynikające z prawidłowego odbioru maszyn przy zakupie i po przeglądzie serwisowym.
 • Nabędziesz umiejętność sprawdzenia okresowego we własnym zakresie.

 

Adresaci szkolenia:

 • personel laboratoryjny
 • pracownicy techniczni, pomiarowcy pracujący z maszynami CMM
 • pracownicy odpowiedzialni za nadzór nad sprzętem pomiarowym

 

Czas trwania:
 • 1  dzień  (8 godzin dydaktycznych)