Zakres szkolenia:
 • Wprowadzenie do pomiaru chropowatości:
  • czym jest chropowatość, podstawowe pojęcia związane z pomiarem chropowatości
  • jakie są różnice między chropowatością, falistością i błędem kształtu?
  • stosowane oznaczenia rysunkowe (symbole) 
  • jak przygotować powierzchnię do pomiaru?
  • jak dobrać odcinki elementarne i pomiarowe?
 • Sposoby pomiaru chropowatości
  • metoda stykowa
  • metoda optyczna
 • SGP – Struktura Geometryczna Powierzchni
  • kierunkowość struktury powierzchni
  • nierówność powierzchni
  • powierzchnia rzeczywista / nominalna / zmierzona
 • Profil nierówności powierzchni
  • błąd kształtu / falistość / chropowatość
  • profil powierzchni
  • profil odniesienia
  • profil odwzorowany
  • profil całkowity
  • profil pierwotny
  • profil szczątkowy
  • profil okresowy
  • profil losowy
  • wzniesienie profilu
  • wgłębienie profilu
 • Zasady przeprowadzania pomiarów
  • przygotowanie próbki do pomiaru
  • dobór parametrów profilometru
  • przebieg badania
 • Warsztaty: pomiary chropowatości z wykorzystaniem profilometrów Hommel W5 i Mitutoyo SJ210 na różnych materiałach i powierzchniach
  • przygotowanie próbki do pomiaru
  • dobór odcinka elementarnego
  • pomiar z wykorzystaniem różnych parametrów profilometrów
  • interpretacja wyników
  • typowe problemy pomiarowe i jak sobie z nimi radzić
  • definiowanie i eliminacja błędów pomiarowych
 • Podsumowanie szkolenia, uwagi, dyskusja


 

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • Dowiesz się, jak przygotować próbkę do pomiarów.
 • Dowiesz się, jakie filtry stosować w zależności od charakteru badania.
 • Zdobędziesz podstawową wiedzę niezbędną do oceny SGP.
 • Nauczysz się dobierać odcinek elementarny do pomiaru.
 • Nauczysz się przeprowadzać pomiary chropowatości na dwóch profilometrach.
 • Nauczysz się interpretować uzyskane wyniki pomiaru oraz rozwiązywać problemy pomiarowe.

 

Adresaci szkolenia:

 • personel laboratoryjny, personel jakości (kontrolerzy)
 • pracownicy techniczni (technologia, jakość, konstrukcja)
 • pracownicy produkcji

 

Czas trwania:
 • 1  dzień  (8 godzin dydaktycznych)