Zakres szkolenia:

Pomiar chropowatości powierzchni zalicza się do pomiarów geometrycznych. W skład pomiaru geometrii wchodzi pomiar falistości, chropowatości i pomiar błędu kształtu. Jak przygotować powierzchnię do pomiaru, jak dobrać odcinki elementarne i pomiarowe i jak interpretować wyniki po pomiarze? Związek między chropowatością powierzchni a funkcją jaką ma pełnić dana powierzchnia. Te i inne informacje z zakresu uczestnik pozna na naszym szkoleniu.

 • - wymagania odnośnie pomiarów wg PN-EN ISO 10360,
   
  - metody i sposoby sprawdzenia okresowego CMM
  - metody i wymagania odbiorcze po usłudze serwisowania
   
  - wzorce używane do sprawdzenia CMM
   
  - czynniki wpływające na pomiar
   SGP – Struktura Geometryczna Powierzchni
  • kierunkowość struktury powierzchni
  • nierówność powierzchni
  • powierzchnia rzeczywista
  • powierzchnia nominalna
  • powierzchnia zmierzona
  • powierzchnia odniesienia
 • Profil nierówności powierzchni
  • błąd kształtu
  • falistość
  • chropowatość
  • pojęcia podstawowe
  • profil powierzchni
  • profil odniesienia
  • profil odwzorowany
  • profil całkowity
  • profil pierwotny
  • profil szczątkowy
  • profil okresowy
  • profil losowy
  • wzniesienie profilu
  • wgłębienie profilu
 • Sposoby pomiaru chropowatości
  • metoda stykowa
  • metoda optyczna
 • Rodzaje filtrów i dobór odcinków pomiarowych
  • odcinek elementarny
  • odcinek pomiarowy
  • dobór odcinka pomiarowego
 • Zasady przeprowadzania pomiarów
 • Rodzaje przyrządów pomiarowych
 • Oznaczenia chropowatości – symbole i interpretacja

ĆWICZENIA: Podczas szkolenia przewidziane są pomiary z użyciem specjalistycznego wyposażenia (profilometr). Ćwiczenia są wykonywane na różnych materiałach i powierzchniach, odzwierciedlających typowe problemy występujące w pomiarach chropowatości.
 

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • Zdobędziesz podstawową wiedzę niezbędną do oceny SGP.
 • Nauczysz się interpretować chropowatość na podstawie użytego symbolu graficznego.
 • Nauczysz się dobierać odcinek elementarny do pomiaru.

 

Adresaci szkolenia:

 • personel laboratoryjny, personel jakości (kontrolerzy)
 • pracownicy techniczni (technologia, jakość, konstrukcja)
 • pracownicy produkcji

 

Czas trwania:
 • 1  dzień  (8 godzin dydaktycznych)