Zakres szkolenia:
 • Wprowadzenie do pomiarów CMM
 • Konfiguracja maszyny i sond pomiarowych
 • Kalibracja układu trzpieni
 • Tworzenie układów odniesienia metodami
  • 321
  • Płaszczyzna/linia/linia
  • Płaszczyzna/okrąg/okrąg
  • Płaszczyzna/linia/okrąg
 • Działania na układzie współrzędnych obrót, przesunięcie
 • Definiowanie płaszczyzn bezpieczeństwa
 • Pomiary podstawowych cech elementów i ich wymiarowanie:
  • Punkt
  • Linia
  • Okrąg
  • Płaszczyzna
  • Walec
  • Stożek
  • Sfera
 • Tworzenie programów DCC (CNC) i ich uruchamianie
 • Zapisywanie i tworzenie formatek raportów
 • Obsługa środowiska podstawowe skróty klawiszowe
 • Tworzenie pomiarów na podstawie rysunków CAD 

 

Uczestnicząc w szkoleniu:
 • Poznasz zasadę i sposób wykonywania pomiarów CNC w środowisku PC-DMIS.
 • Poznasz sposób kalibracji i interpretacji wyników kalibracji sondy pomiarowej.
 • Poznasz metody tworzenia układów współrzędnych i ich wpływ na pomiar.
 • Samodzielnie wykonasz pomiary podstawowych kształtów geometrycznych.
 • Stworzysz raport z graficznym przedstawieniem wyników pomiaru.
 • Wygenerujesz gotowy schemat pomiaru na podstawie modelu CAD.

 

Adresaci szkolenia:
 • Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących lub zamierzających pracować przy pomiarach na maszynie pomiarowej 3D przy zastosowaniu oprogramowania PC-DMIS, tworzących programy kontrolne dla maszyn współrzędnościowych. 

 

Czas trwania:
 • 2 dni  (16 godzin dydaktycznych zależnie od złożoności i różnorodności procesów pomiarowych stosowanych w organizacji)