Zakres szkolenia:

Celem szkolenia jest omówienie możliwości digitalizacji procesów jakościowych oraz zapoznanie uczestników z systemami CAQ (Computer Aided Quality) i obszarami ich zastosowań. W trakcie szkolenie zostaną również przedstawione propozycje jak skutecznie wdrażać CAQ i tym samym poprawiać obszary organizacji odpowiedzialne za jakość.

 • Digitalizacja procesów jakościowych
 • Jakość wspomagana komputerowo - CAQ
 • Przykładowe obszary zastosowania CAQ
 • Integracja danych jakościowych
 • Wizualizacja informacji jakościowej
 • Charakterystyka procesu kontroli
 • Definicja systemu pomiarowego
 • Rodzaje badań i charakterystyk jakościowych
 • Przyrząd pomiarowe i przyrządy atrybutywne
 • Digitalizacja i automatyzacja czynności kontrolnych
 • Zapisy jakościowe
 • Elementy Industry 4.0
 • Cykl PDCA w CAQ
 • Przykład wdrożenia CAQ na wydziale produkcyjnym w branży motoryzacyjnej
 • Przykład wdrożenia CAQ w laboratorium badawczo-wzorcującym
 • Systemy CAQ a narzędzia jakości
 • Przepis jak zbudować i wdrożyć CAQ
 • Analiza SWOT dla digitalizacji obszaru jakości
 • Podsumowanie szkolenia

ĆWICZENIA: Podczas szkolenia przewidziane są pomiary z użyciem specjalistycznego wyposażenia (profilometr). Ćwiczenia są wykonywane na różnych materiałach i powierzchniach, odzwierciedlających typowe problemy występujące w pomiarach chropowatości.
 

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • Dowiesz się jak digitalizacjować i automatyzować działania jakościowe.
 • Uświadomisz sobie korzyści wynikające z pozyskiwania informacji o procesach w odpowiednim czasie.
 • Zrozumiesz korzyści jakie można osiągnąć z cyfryzacji działań w obszarze jakości.
 • Dowiesz się jak wizualizować i integrować informacji o jakości.
 • Poznasz skuteczny przepis na wdrożenie CAQ w firmie.
 • Dowiesz się, jak przeprowadzić analizę SWOT zastosowania nowych technologii w organizacji.
 • Zrozumiesz, jak dobierać i konfigurować wyposażenie kontrolno-pomiarowe do celów cyfryzacji jakości.
 • Zrozumiesz jak przygotować organizację na zmiany w zakresie cyfryzacji.
 • Podniesiesz umiejętności w gromadzeniu i analizowaniu danych jakościowych.

 

Adresaci szkolenia:

 • Kierownicy działów jakości, inżynierowie jakości, inżynierowie procesu, mistrzowie, liderzy, brygadziści, metrolodzy, inspektorzy jakości, pracownicy zaangażowani w działania jakościowe.

 

Czas trwania:
 • 2  dni (14 godzin dydaktycznych)