Zakres szkolenia:

Poprawne zdefiniowanie systemu pomiarowego oraz kryteriów doboru takich systemów do pomiarów różnych charakterystyk jest jednym z kluczowych warunków sukcesu, czyli uzyskiwaniem wystarczająco dobrych pomiarów przy zachowaniu optymalnego poziomu kosztów. Ważnym elementem takiej analizy jest uświadomienie sobie ryzyka wynikającego z zastosowania niewłaściwych metod kontroli.

 • Definicja pomiarów i ich udział w zapewnieniu jakości
 • Definicja systemu pomiarowego
 • Parametry przyrządów pomiarowych
 • Atrybutywne i pomiarowe przyrządy kontrolne
 • Wprowadzenie do współrzędnościowej techniki pomiarowej
 • Porównanie rozwiązań z zakresu pomiarów 3D
 • Maszyny i urządzeń współrzędnościowej techniki pomiarowej
 • Wpływ warunków środowiskowych na funkcjonowanie systemów pomiarowych
 • Obowiązki w zakresie wzorcowania, legalizacji, badania MSA
 • Warsztat w zakresie dobór odpowiedniego urządzenia pomiarowego
 • Systemy pomiarowe w odniesieniu do poszczególnych etapów procesu
 • Konsekwencje stosowania błędnie dobranego systemu pomiarowego
 • Właściwości systemów pomiarowych wymaganych do prowadzenia SPC
 • CAQ – komputerowe wspomaganie jakości a systemy pomiarowe
 • Łączenie systemów pomiarowych z systemami do zarządzania produkcją
 • Podsumowanie szkolenia

ĆWICZENIA: Podczas szkolenia przewidziane są pomiary z użyciem specjalistycznego wyposażenia (profilometr). Ćwiczenia są wykonywane na różnych materiałach i powierzchniach, odzwierciedlających typowe problemy występujące w pomiarach chropowatości.
 

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • Poznasz zasady planowania, przygotowania i realizacja pomiaru.
 • Nabędziesz umiejętność doboru odpowiednich technik pomiarowych dla konkretnego zadania.
 • Dowiesz się, jak oceniać ryzyka niepewności pomiaru / badania.
 • Poznasz zasady interpretacji wyników pomiarowych.
 • Zrozumiesz, jak postępować z wyrobem, który w pomiarze dał wynik w pobliżu granicy tolerancji.
 • Poznasz podział odpowiedzialności za jakość z wykorzystaniem nowych technologii.
 • Poznasz maszyny i urządzenia współrzędnościowej techniki pomiarowej.

 

Adresaci szkolenia:

 • Kierownicy działów jakości, inżynierowie jakości, inżynierowie procesu, mistrzowie, liderzy, brygadziści, metrolodzy, inspektorzy jakości, pracownicy zaangażowani w działania jakościowe.

 

Czas trwania:
 • 2  dni (14 godzin dydaktycznych)