Zakres szkolenia:
 • Ocena efektywności i skuteczności procesów - orientacja na tworzenie mierników.
 • Wprowadzenie do Poka-yoke - Wstępne omówienie poka-yoke jako idei eliminacji wad „u źródła” ich powstawania oraz podkreślenia, że dzięki poka-yoke można niewielkim kosztem wiele zyskać.
 • Błędy i wady w produkcji oraz w życiu codziennym - Celem tego punktu jest uświadomienie uczestników, że w życiu codziennym popełniamy wiele błędów, które skutkują wadą (problemem) i te błędy wynikają z roztargnienia, zmęczenia i rutyny. Podobnie jest w procesach produkcyjnych… Historia poka-yoke- Krótko o historii powstania poka-yoke i samym twórcy: Shingeo Shingo.
 • Zalety rozwiązań poka-yoke - Wymienienie głównych zalet (redukcja kosztów złej jakości i kosztów kontroli, zwiększenie zaangażowania ludzi (empowerment) itp.).
 • Rodzaje urządzeń poka-yoke - Omówienie poszczególnych typów urządzeń poka yoke ze względu na funkcje, jakie pełnią i metody, jakimi się te urządzenia posługują.
 • Jak konstruować urządzenia poka-yoke? - Ogólne zalecenia i informacje techniczne nt. metod konstruowania urządzeń poka-yoke. Uświadomienie uczestników, że urządzenia można konstruować w oparciu o prostą mechanikę lub proste urządzenia elektroniczne.
 • Przykładowe rozwiązania - Omówienie przykładowych rozwiązań poka-yoke (zdjęcia lub schematy ideowe praktycznych rozwiązań).
 • Jak systemowo korzystać z rozwiązań poka-yoke? - Omówienie, gdzie w systemie zarządzania istnieje miejsce dla rozwiązań Poka-yoke.
  • Zaawansowane Planowanie Jakości Wyrobu (APQP)
  • FMEA Procesu
  • Plany kontroli
  • Doskonalenie istniejących procesów
  • Działania korygujące / reklamacje
  • Działania zapobiegawcze

 

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • Zrozumiesz korzyści wynikające z wprowadzania w procesach rozwiązań zapobiegających błędom.
 • Poznasz podstawowe metody poka-yoke.
 • Poznasz różne poziomy zabezpieczeń typu error-proofing oraz wynikające z nich korzyści oraz zagrożenia.
 • Przeanalizujesz swoje procesy pod kątem wprowadzenie zabezpieczeń pokayoke (opcja na życzenie zamawiającego).

 

Adresaci szkolenia:

 • Szkolenie jest skierowane do inżynierów produktu, procesu i jakości, odpowiedzialnych za zapewnianie jakości.

 

Czas trwania:
 • 1 dzień (8 godzin dydaktycznych)