Zakres szkolenia:

Szkolenie dwudniowe w formie uzupełnionego teorią treningu, opartego o pracę w grupie, case studies oraz krótkie warsztaty. Szkolenie ma na celu zapoznać uczestników z elementami filozofii szczupłego zarządzania w zakresie:

 • Pokonanie oporu przed zmianą.
 • Organizacja procesowa.
 • Budowanie skutecznych zespołów.
 • Ciągłe usprawnianie:
  • ujawnianie problemów,
  • jakość wbudowana w proces,
  • skuteczne rozwiązywanie problemów,
  • standaryzacja jako podstawa zmian,
  • eliminowanie strat.
 • Wizualizacja procesu:
  • wskaźniki i ich mierniki,
  • wyznaczenie celów,
  • klarowne raporty.
 • Ewaluacja i ocena dynamiczna - działanie cyklu PDCA

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • dowiesz się jak sprawnie pokonać strach przez zmianą w swoim zespole,
 • nauczysz się postrzegania funkcjonowania przedsiębiorstwa jako szeregu procesów,
 • dowiesz się jak zmotywować zespół aby podwoił swoją wydajność,
 • przekonasz się dlaczego tak trudno wbudować jakość w proces i jak to mimo trudności osiągnąć,
 • zrozumiesz potrzebę standaryzacji jako podstawę ciągłej poprawy procesów,
 • będziesz umiał zidentyfikować i wyeliminować straty w procesie produkcyjnym,
 • nauczysz się wyznaczać i stawiać zespołowi wygórowane cele oraz prowadzić zespół do ich osiągnięcia,
 • zauważysz, że wyniki są rezultatem poprawy procesu.

Adresaci szkolenia:

 • Szkolenie skierowane głównie do managerów średniego szczebla, liderów zespołów pracowniczych, liderów oraz członków zespołów poprawy jakości, liderów oraz członków zespołów ciągłych zmian oraz wszystkich realnie zaangażowanych w poprawę procesów produkcyjnych i okołoprodukcyjnych.
 • Szkolenie może być traktowane jako następny etap szkolenia „Skuteczne przekształcenie firmy w szczupłe przedsiębiorstwo" dla członków zespołów zarządzających przedsiębiorstwami/organizacjami oraz kadry kierowniczej.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby o różnym stopniu zaawansowania w filozofię szczupłego zarządzania procesami: nie mające żadnej wiedzy, jak też osoby posiadające już wiedzę teoretyczną.
Czas trwania:
 • 2 dni (16h dydaktycznych)