Zakres szkolenia:

Szkolenie w całości oparte na warsztatach w formie symulacji procesów produkcyjnych i okołoprodukcyjnych. Każda runda symulacji zakończona wnioskami własnymi grupy oraz odniesieniem ich do teorii Lean Management. Szkolenie ma na celu zapoznać uczestników z elementami filozofii odchudzonego zarządzania w zakresie:

 • balansowania procesów (heijunka, policy deployment, VSM, TOC, CPM),
 • eliminowania strat produkcyjnych (muri, muda, mura, w tym podstawy SMED),
 • przepływu jednej sztuki – procesy oparte na harmonogramach oraz just in time,
 • systemu ciągnięcia produkcji – wykorzystanie teorii kanban,
 • ujawniania problemów jako podstawy eliminowania złej jakości,
 • kontroli wizualnej (VMS), tworzenia klarownych raportów (np. A3),
 • pracy zespołów międzyfunkcyjnych rozszerzonych o współpracę z dostawcami i odbiorcami (team working, SCM),
 • zarządzania zmianą i pokonywanie oporu przed zmianą,
 • standaryzacji oraz ciągłej poprawy (kaizen, Continuous Improvement).

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • poznasz założenia filozofii Lean Management,
 • nauczysz się postrzegania funkcjonowania przedsiębiorstwa jako szeregu procesów wykraczających często poza mury zakładu,
 • zauważysz, że aby zrozumieć sytuację musisz zaangażować się osobiście,
 • podniesiesz swoje kwalifikacje jako lidera ciągłych zmian,
 • zrozumiesz potrzebę standaryzacji jako podstawę ciągłej poprawy procesów,
 • będziesz umiał zidentyfikować straty w procesie produkcyjnym,
 • zauważysz, że wyniki są rezultatem poprawy procesu..

Adresaci szkolenia:

 • Szkolenie jest skierowane do wszystkich osób, którzy chcą zrozumieć ideologię Lean Management, zajmują się poprawą procesów produkcyjnych lub chcą poprawić pracę swoją i swojego zespołu w tym zakresie.
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby o różnym stopniu zaawansowania w filozofię szczupłego zarządzania procesami: nie mające żadnej wiedzy, jak też osoby posiadające już wiedzę teoretyczną.
Czas trwania:
 • 2 dni (16h dydaktycznych)