Zakres szkolenia:
 • Czym jest 5S? Metoda i jej filary.
 • Miejsce 5S w Lean Management.
 • Wdrożenie 5S:
  • cel wdrożenia 5S,
  • mapa korzyści i zagrożeń,
  • bezpieczeństwo podstawą wszystkich działań,
  • kolejność wdrażania – wybór stanowiska pilotażowego,
  • stworzenie zespołu,
  • plan pracy w cyklu PDCA.
 • Kolejne etapy wdrożenia 5S:
  • sortowanie,
  • systematyzowanie,
  • sprzątanie,
  • standaryzowanie,
  • stosowanie, samodyscyplina.
 • Utrzymanie 5S i ciągłe doskonalenie:
  • wyznaczanie celów,
  • ujawnianie problemów,
  • standaryzacja jako podstawa zmian,
  • eliminowanie strat,
  • wizualizacja.
 • Zastosowanie 5S we wszystkich procesach przedsiębiorstwa..

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • dowiesz się jak sprawnie wdrożyć technikę 5S we wszystkich procesach przedsiębiorstwa,
 • przekonasz się jak zastosowanie 5S wpływa na polepszenie procesów a tym samym na wyniki firmy,
 • będziesz umiał zmotywować zespół do utrzymania i polepszania ustalonych standardów,
 • zrozumiesz potrzebę standaryzacji jako podstawę ciągłej poprawy procesów.

Adresaci szkolenia:

 • szkolenie skierowane głównie do managerów średniego szczebla, liderów zespołów pracowniczych, liderów oraz członków zespołów poprawy jakości, liderów oraz członków zespołów ciągłych zmian oraz wszystkich realnie zaangażowanych w poprawę procesów produkcyjnych i okołoprodukcyjnych,
 • szkolenie może być przygotowane do pracy z pracownikami produkcyjnymi,
 • w szkoleniu mogą uczestniczyć osoby o różnym stopniu zaawansowania w filozofię szczupłego zarządzania procesami: nie mające żadnej wiedzy, jak też osoby posiadające już wiedzę teoretyczną.
Czas trwania:
 • 1 dzień (8h dydaktycznych) lub 2 dni (16h dydaktycznych w tym drugi dzień w formie warsztatowej)