czyli: Po co przekształcać swoją firmę w szczupłe przedsiębiorstwo? Wyznaczenie. celu.

 

Zakres szkolenia:
 • Filozofia Lean Management.
 • Podstawowe założenia szczupłego zarządzania organizacją.
 • Zasady szczupłego zarządzania.
 • Rola szefa w szczupłej organizacji.
 • Wyznaczenie własnej „drogi" organizacji.
 • Rozwinięcie strategii.
 • Kryzys jako czynnik mobilizujący do działania.
 • Narzędzia wspomagające ciągłe uczenie się i ciągłe usprawnianie.

 

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • przekonasz się, że możesz osiągnąć większy zysk pozostając konkurencyjnym,
 • dowiesz się jak światowe potęgi osiągnęły swój sukces i co z ich doświadczenia możesz wyciągnąć dla siebie,
 • przekonasz się, że „jakość" nie jest równoznaczna z „kosztem",
 • nauczysz się jak zwiększyć dwukrotnie wydajność swojego zespołu,
 • dowiesz się jak dobry lider może utworzyć silny i efektywny zespół z „niczego",
 • zauważysz, że aby zrozumieć sytuację musisz zaangażować się osobiście,
 • nauczysz się budować strategię firmy „rozdając" budujące rozwój cele,
 • zauważysz, że funkcjonowanie przedsiębiorstwa to szereg procesów wykraczających często poza mury zakładu,
 • przekonasz się, że wyniki są rezultatem poprawy procesu.

 

Adresaci szkolenia:

 • Szkolenie skierowane głównie do członków zespołów zarządzających przedsiębiorstwami/organizacjami, decydentów, managerów wyższego i średniego szczebla wszystkich działów przedsiębiorstwa/organizacji,
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby o różnym stopniu zaawansowania w filozofię szczupłego zarządzania procesami: nie mające żadnej wiedzy, jak też osoby posiadające już wiedzę teoretyczną.

 

Czas trwania:
 • 1 dzień (8h dydaktycznych)