Zakres szkolenia:

 

Niczego nie mamy tak mało, jak czasu.
Zenon z Kition

Czas to wspaniały, ale ograniczony i nieodnawialny zasób. Może być zarówno naszym przyjacielem, jak i wrogiem. Nie możemy go zmagazynować, zatrzymać, cofnąć, przyspieszyć, spowolnić, kupić, sprzedać, wyprodukować, rozmnożyć, pożyczyć. Co zatem możemy zrobić, żeby go nie zmarnować? Jak identyfikować i unikać złodziei czasu? Kiedy czas jest dla nas sprzymierzeńcem, a kiedy wrogiem? W trakcie szkolenia zostaną omówione następujące zagadnienia:

 • Wprowadzenie
 • Czas i jego znaczenie w naszym życiu; wycena wartości czasu
 • Złodzieje czasu i efektywności
 • Planowanie celów i zadań
  • Zasady i instrumenty efektywnego planowania celów
  • Cele według Briana Tracy
  • Metoda SMART
  • Reguła Pareto
  • Analiza ABC
  • Problem prokrastynacji i Prawo Parkinsona
  • Reguła 60:40
  • Macierz Eisenhowera
  • Metoda ALPEN
 • Jak walczyć z tsunami informacyjnym i uzależnieniem od informacji
 • Moja własna strategia zarządzania czasem
  • Zasady filozofii Kaizen – upraszczaj, życie i tak jest wystarczająco skomplikowane
  • Efektywne zarządzanie projektami
  • Checklist
  • 5S – zasady zarządzania stanowiskiem pracy
  • 5 x Dlaczego?
  • Zarządzanie wizualne
  • Diagram Spaghetti
  • Diagram Ishikawy
  • Osobisty SWOT
  • Jak poruszać się w epoce nadmiaru – minimalizm, walka z marnotrawstwem i upraszczanie, w służbie oszczędzania czasu
  • Zasada OATS
 • Znaczenie rytuałów
 • Zrób sobie przerwę – pośpiech a kreatywność
 • Wspomaganie zarządzania czasem
  • Efektywna nauka
  • Mind Mappig
  • Szybkie czytanie
 • Podsumowanie i dyskusja

Wszyscy mamy dwa życia.
To drugie zaczyna się w chwili,
gdy uświadomimy sobie, że mamy tylko jedno.
Konfucjusz

 

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami mądrego wykorzystania czasu. W tym celu zostaną przybliżone zarówno zasady, jak i instrumenty pozwalające sprawniej działać, lepiej organizować swoje życie i pracę, czy też upraszczać i tak już skomplikowane procesy; omówi również zasady i instrumenty filozofii Kaizen pozwalające uzyskiwać spektakularne oszczędności w zakresie czasu. Nie możemy jednak zapominać o szacunku dla swojego zdrowia oraz wypoczynku. Nie staramy się bowiem być bardziej efektywni po to, by pracować więcej, dłużej, ciężej, ale żeby mieć czas na odpoczynek, czas dla siebie i rodziny. Efektywne zarządzanie czasem to antidotum na wszechobecną pandemię przemęczenia.
 • Uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość brania udziału w grach i zabawach, mających na celu między innymi wypracowanie nawyków efektywnego działania oraz poprawy własnego warsztatu pracy, by lepiej gospodarować czasem, jaki pozostaje nam do dyspozycji. Każdy z nas wszak ma do dyspozycji 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, co daje nam 168 godzin w tygodniu. Wartość czasu każdego z nas jest jednak inna. Jak go wycenić i dlaczego warto nim dysponować tak, jak pieniędzmi?
 • Słuchacze będą mieli możliwość wypracowania własnej strategii efektywnego zarządzania czasem, motywacji, „walki” ze stresem, wzbogaconej o pomysły na to, jak stawić czoła „tsunami informacyjnemu”, jak poradzić sobie w świecie nadmiaru, czy jak efektywnie rozwijać swoje kompetencje mając do dyspozycji ograniczone zasoby, w tym i, a może szczególnie zasób czasu. Efektywne zarządzanie czasem to robienie właściwych rzeczy, we właściwym czasie –bo najgorzej, jest robić najlepiej coś, czego nie trzeba robić wcale.

 

Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest skierowane do osób na stanowiskach kierowniczych oraz inżynierskich, na których właściwa organizacja czasu pracy jest kluczowa do realizacji celów.

 

Czas trwania:
 •  1, 2 lub 3 dni po 8 godzin dydaktycznych, w zależności od liczby ćwiczeń i szczegółowości omawiania poszczególnych zagadnień.