Zakres szkolenia:
 • Realizacja pierwszego "domu jakości":
  • ustalenie kto jest klientem zewnętrznym oraz jego potrzeb i wymagań.
  • ustalanie wartościowania preferencji klientów.
  • przeprowadzenie analizy konkurencji.
  • ustalenie aktualnych poziomów zadowolenia klientów.
  • określenie charakterystyk jakości w kategoriach cech technicznych wyrobu.
  • porównanie wymagań technicznych z produktami konkurencji.
  • ocena klienta naszego produktu w porównaniu do konkurencji pod kątem wymagań odbiorcy.
  • opracowanie wartości korelacji pomiędzy charakterystykami.
  • określenie korelacji ujemnej między cechami technicznymi.
  • wyznaczenie celów - wg metodyki SMART - płynących z wniosków, analizy pierwszego "domu jakości".
 • Realizacja drugiego "domu jakości":
  • przepisanie charakterystyk jakości w kategoriach cech technicznych wyrobu.
  • określenie charakterystyk części i zespołów.
  • wyznaczenie korelacji między tymi dwiema charakterystykami i obliczenie wag absolutnych, stopnia korelacji.
  • określenie korelacji ujemnej między charakterystykami części i zespołów.
  • wyznaczenie celów - wg metodyki SMART - płynących z wniosków, analizy drugiego "domu jakości".
 • Realizacja trzeciego "domu jakości":
  • przepisanie charakterystyk części i zespołów.
  • określenie charakterystyk procesów.
  • wyznaczenie korelacji między tymi dwiema charakterystykami i obliczenie wag absolutnych, stopnia korelacji.
  • określenie korelacji ujemnej między charakterystykami procesów.
  • wyznaczenie celów - wg metodyki SMART - płynących z wniosków, analizy trzeciego "domu jakości".
 • Realizacja czwartego "domu jakości":
  • przepisanie charakterystyk procesów.
  • określenie charakterystyk kontroli na produkcją.
  • wyznaczenie korelacji między tymi dwiema charakterystykami i obliczenie wag absolutnych, stopnia korelacji.
  • określenie korelacji ujemnej między charakterystykami kontroli nad produkcją.
  • wyznaczenie celów - wg metodyki SMART - płynących z wniosków, analizy czwartego "domu jakości".
   
Uczestnicząc w szkoleniu:
 • Poznasz co to jest QFD i dlaczego warto je wdrażać w Twojej firmie.
 • Dowiesz się jak najlepiej przygotować wdrożenie.
 • Dowiesz się w jak dobierać grupy i organizować sesje ABCD Suzuki.
 • Poznasz kierunek nowych wdrożeń zgodny z QFD.

 

Adresaci szkolenia:
 • kierownictwo przedsiębiorstw (zarząd, dyrekcja, właściciele firm),
 • pracownicy średniego i wyższego szczebla,
 • osoby z marketingu, jakości, produkcji, działów konstrukcyjno-technologicznych. 

 

Czas trwania:
 •  2 dni (16 godzin dydaktycznych).