• Wymagania norm dotyczących systemów zarządzania jakością (ISO 9001, ISO/TS 16949), środowiskiem (ISO 14001) oraz środowiskiem (ISO 18001, OHSAS 18001) wraz ze szkoleniami dla audytorów wewnętrznych. 
 • Specyficzne wymagania klientów - zarządzanie w organizacji oraz szczegółowe wymagania poszczególnych klientów.
 • Inne wymagania normatywne lub specyficzne - norma laboratoryjna ISO 17025, baza danych IMDS.
 • Narzędzi jakości przemysłu motoryzacyjnego - APQP, PPAP, FMEA, SPC, MSA
 • Techniki rozwiązywania problemów i poszukiwania przyczyn źródłowych, oparte na metodologii Global 8D
 • Rysunek techniczny oraz wymiarowanie i tolerowanie geometryczne GD&T
 • Szkolenia przygotowujące do wdrożenia podejścia Lean Manufacturing.
 • Techniki odchudzonego zarządzania oparte na metodach Lean Management (5S, SMED, Poka-yoke)
 • Metrologia kąta, długości oraz innych charakterystyk (twardość, chropowatość).
 • Zarządzanie sprzętem kontrolno-pomiarowym (podstawowe sprzęt oraz systemy zaawansowane - maszyny 3D).
 • Metodologia wyznaczania niepewności pomiaru.
 • Praktyczne wykorzystanie narzędzi pakietu MS Office w pracy inżyniera oraz w innych obszarach.
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji.
 • Budowanie efektywnych zespołów, zarządzanie procesami komunikacyjnymi i negocjacyjnymi.
 • Specyficzne aspekty współpracy w zespołach międzynarodowych.