Szkolenie 5WHY

Przyjmując, że szkolenie jest wymagane, oraz w jest wymagane, znaleziono następujące wyniki.

 • Platforma Covisint Ford

  Zakres szkolenia: Customer Portal (Covisint) – najważniejsze informacje o budowie portalu Klienta, lokalizacji aplikacji, lokalizacja narzędzi technicznych pomocnych w efektywnym poruszaniu się na Portalu. Quality System and Supplier Documents – zapoznanie z aplikacją używaną przez całość organizacji: zbiór wymagań, podręczników oraz dokumentacji. SIM (Supplier Improvement Metrics) – poznanie aplikacji nadzorującej wyniki operacyjne organizacji: min. MSA score (Manufacturing Site Assessment), Quality Performance (PPM/QC), Super G (Logistic Performance), itp. 3270 Access / eAPQP Update...

 • Trening kreatywności – twórcze projektowanie procesów i rozwiązywanie problemów

  Zakres szkolenia: Kreatywność to cecha, z którą się rodzimy - a później idziemy do szkoły. Wpływa na nią nasze doświadczenie, czy postawa względem życia. Można ją jednak na nowo pobudzić. W dzisiejszym świecie biznesu kreatywność ma ogromne znaczenie. Funkcjonujemy bowiem w organizacjach, które z dnia na dzień stają się bardziej złożone, procesy zawiłe i skomplikowane, a dokumentacja nieczytelna i nieskuteczna. Standardy funkcjonujące w organizacjach są barierą dla pomysłów i prób „walki” z marnotrawieniem zasobów i czasu. Standaryzacja jest łączona z usztywnieniem, brakiem elastyczności....

 • Zdolność jakościowa organizacji zgodnie z Formel Q Capability

  Zakres szkolenia: Wstęp: Formel Q | Formel Q Konkret; Q Capability; Q New Parts Integral Zdolność jakościowa dostawcy wg Formel Q Capability Matryca korelacji IATF vs. CSR VW (SI & FAQ) Bezpieczeństwo wyrobu (4.4.1.2) Wymagania VW Group dla Product Safety Representative – PSB Audit dla części D/TLD (8.2.3.1.2 & 8.3.3.3 ) Karty TLD Charakterystyki D/TLD gdzie ich szukać i jak są oznaczane Projektowanie procesu, zwolnienia oraz oznaczanie części przed-seryjnych (8.2.3.1; 8.3.6.1; 8.6.1) Maturity Level Assurance – QPNI PPA [VDA2] Rekwalifikacja (8.6.2) Audyt procesu zgodnie z Formel Q...

 • TWI – efektywne szkolenia stanowiskowe

  Zakres szkolenia: Wprowadzenie Historia TWI Kluczowe elementy TWI: Instruowanie Doskonalenie Relacje Bezpieczeństwo Standard i praca standaryzowane PDCA, Kaizen i ciągłe doskonalenie Lider i jego rola w TWI Podstawy komunikacji Wprowadzenie do zagadnienia typów osobowości Cykl Kolba – podstawowe narzędzie pracy trenera Warsztaty Podsumowanie Uczestnicząc w szkoleniu: Uświadomisz sobie korzyści oraz zrozumiesz zasady i rolę TWI. Nauczysz się systematycznie stosować TWI w swoim obszarze. Nauczysz się standaryzować i doskonalić działania. Nauczysz się przekazywać doświadczenie i umiejetności....

 • Specyficzne wymagania FORD Motor Company dla dostawców przemysłu samochodowego

  Zakres szkolenia: CSR (Customer Specific Requirements) – specyfika pracy z klientem Ford Motor Company na podstawie obowiązujących podręczników. Customer Portal (Covisint) – podstawowe informacje o aplikacjach służących do codziennej obsługi klienta (wymagania, ocena, itp.). GPDS Global Product Development System – kamienie milowe projektu na podstawie fordowskiego system rozwoju produktu, równolegle z fazami rozwoju projektu. eAPQP (Advanced Product Quality Planning) / online Schedule A – raportowanie statusu rozwoju gotowości wdrażanego projektu dla poszczególnych elementów rozwoju...

 • Specyficzne wymagania Jaguar Land Rover JLR dla dostawców przemysłu samochodowego

  Zakres szkolenia: Znaczenie wymagań specyficznych klientów (CSR) w przemyśle motoryzacyjnym Wymagania normy IATF 16949:2016 w odniesieniu do specyficznych wymagań klientów Specyficzne wymagania JLR dla ISO/TS i Jaguar Land Rover (JLR) dla PPAP Kluczowe dokumenty i wynikające z nich wymagania JLRQ APQP Handbook APQP/PPAP Assessment Phased PPAP Requirements Handbook Capacity Analysis Report CAR Special Characteristic Summary Sheet (Suplement K) FMEA Handbook SREA CQI procesy specjalne i JLR Checklist MSA (Manufacturing Site Assesment) PLM – wymagania dla CAD Restricted Substance Management...

 • Wymagania normy ISO 45001:2018

  Zakres szkolenia: Wprowadzenie Kontekst organizacji: Czynniki zewnętrzne wewnętrzne związane z bezpieczeństwem i zdrowiem pracowników Wymagania prawne i inne wymagania – identyfikacja i ocena zgodności Przywództwo: Rola i odpowiedzialność kierownictwa Polityka firmy w odniesieniu do wymagań: Bezpieczeństwa i zdrowia pracowników Zadania, obowiązki i uprawnienia w systemie zarządzania Ryzyka i szanse dotyczące: Bezpieczeństwa i zdrowia pracowników Wpływu ww. na bezpieczeństwo biznesowe Planowanie działań w oparciu o wyniki analizy ryzyka Powiązanie analizy ryzyka z wynikami z oceny analizy...

 • Kaizen personalny, czyli jak zwiększać swoją produktywność z wykorzystaniem zasad i instrumentów Lean

  Zakres szkolenia: Każdy z nas zapewne chciałby zmienić coś w swoim życiu. Mamy marzenia, cele, plany… i cóż, zazwyczaj na tym się kończy. Nie zawsze (albo i nawet bardzo rzadko) "chcieć znaczy móc". Najczęściej na „chciejstwie” nasze marzenia się kończą. Dlaczego? Bo boimy się zmian. Zmian jednak wcale nie trzeba się bać, należy tylko przyjąć odpowiednią strategię związaną z ich wprowadzaniem. Tutaj z odsieczą idzie filozofia Kaizen - w podejściu personalnym czyli Kaizen personalny. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z filozofią Kaizen i możliwością jej stosowania w ustawicznym...

 • Audytowanie Systemu Zarządzania Jakością opartego na IATF 16949 zgodnie z ISO 19011

  Zakres szkolenia: Podstawowe zasady efektywnego i skutecznego audytowania - wytyczne normy ISO 19011 oraz CSR - warsztaty Kompetencje audytorów wewnętrznych organizacji zgodnie z IATF 16949 Cechy audytora idealnego Zasady organizacji audytów Przygotowanie audytu Zasady tworzenia list audytowych Motoryzacyjne podejście procesowe, a audyt - warsztaty Audytowanie systemu zarządzania z uwzględnieniem technik audytowania procesowego wg metodyki APA IATFu oraz metodyk „V” i „CAPDo®” Audytowanie specyficznych wymagań klienta (Customer Specific Requirements) Audytowanie z uwzględnieniem myślenia...

 • Specyficzne wymagania Mercedes-Benz dla dostawców przemysłu samochodowego

  Zakres szkolenia: Zarządzanie specyficznymi wymaganiami klientów w przemyśle motoryzacyjnym – podstawowe założenia i problematyka Specyficzne wymagania Daimler, a IATF 16949 Podręcznik zarządzania dostawcami (wymagania klientów firmy Mercedes Benz Cars (MBC)) 1.7.5 26.11.2009 Informacja o systemie PIA Mercedes-Benz Special Terms 2020 Praktyczne aspekty współpracy z Daimlerem komunikacja z klientem rozwiązywanie problemów zatwierdzanie części do produkcji PPAP audyty klienta Wprowadzenie do platformy klienta SQMS - Reklamacje, Rekwalifikacje PIA - proces dopuszczenia do produkcji seryjne...

 • MSA - analiza systemów pomiarowych

  Zakres szkolenia: Podstawowe pojęcia i oznaczenia statystyczne – populacja, próbka, reprezentatywność danych Źródła zmienności w procesach – przyczyny ogólne i specjalne Podstawowe parametry rozkładu procesu i ich ocena – wyśrodkowanie, rozrzut, kształt Zmienność w procesie pomiarowym a zmienność procesu produkcyjnego Podstawowe pojęcia metrologiczne (pomiar, rozdzielczość, wartość rzeczywista, wartość odniesienia, urządzenie pomiarowe) Aspekty oceny systemów pomiarowych – powtarzalność, odtwarzalność i dokładność Optymalizacja badań systemów pomiarowych w oparciu o model PISMOEA Wpływ...

 • MS Excel w pracy finansisty - szkolenie średniozaawansowane

  Zakres szkolenia: Przypomnienie podstaw obsługi MS Excel Poruszanie się po arkuszu Tworzenie funkcji z wykorzystaniem kreatora funkcji Przenoszenie danych Tworzenie połączeń do komórek/danych Sortowanie i filtrowanie zestawów danych Ćwiczenia Przydatne funkcje arkusza kalkulacyjnego Funkcja JEŻELI() i SUMA.WARUNKÓW() Funkcja ŚREDNIA() i ŚREDNIA.WARUNKÓW() Funkcje do obliczania amortyzacji DB(), VDB(), DDB(), AMORT.LIN(), AMORT.NIELIN() Obliczanie wartości przyszłej inwestycji FV() Obliczanie efektywnej stopy procentowej EFEKTYWNA() i NOMINALNA() Obliczanie odsetek i kapitału PMT(), IPMT(),...

 • Trenerzy

  i doradztwo z tematyki: wymiarowanie i tolerowanie geometryczne wg sytemu norm międzynarodowych ISO GPS oraz normy amerykańskiej ASME Y14.5. Prowadzi również szkolenia z analizy łańcuchów wymiarowych. Opinia z anonimowej ankiety kończącejszkolenie prowadzone przez Z. Humiennego: Najlepsze szkolenie w mojej dotychczasowej karierze inżyniera. Zbigniew Huber Absolwent wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od 1994 związany z firmą Fideltronik IMEL jako inżynier procesu następnie quality manager a obecnie jako konsultant ds....

 • Analiza wad i ich efektów w procesie produkcyjnym – PFMEA AIAG&VDA (first edition 2019)

  Zakres szkolenia: Wprowadzenie do tematyki oceny ryzyka: wymagania przemysłu motoryzacyjnego co do analizy ryzyka – cele i ograniczenia FMEA, wpływ analizy ryzyka na redukcję kosztów – zapobieganie a reagowanie, definicja i cel FMEA wg podręcznika FMEA AV, rodzaje i spójność analiz, FMEA jako element systemu zarządzania – miejsce FMEA w APQP oraz MLA (RGA). Integracja FMEA w organizacji: strategia przejścia na nowe wymagania FMEA – analiza zmian, zaangażowanie organizacji, zespół FMEA, wymagania klienta, ochrona własności intelektualnych, szablon FMEA oraz rodziny FMEA dla wyrobów...

 • Filozofia kaizen i ciągłe doskonalenie procesów

  Zakres szkolenia: Ćwiczenie: „W co gramy?” Kluczowe elementy ciągłego doskonalenia Podejście procesowe i zarządzanie procesami Pętla PDCA i cykl Kolba Standard i praca standaryzowana Środowisko i kultura doskonalenia Cele i mierniki Przywództwo i zespoły Ćwiczenie: Foodtrack „Zapiekanka” Podstawy filozofii Kaizen i Lean Manufacturing Narzędzia ciągłego doskonalenia Warsztaty Kaizen – przygotowanie i prowadzenie Uczestnicząc w szkoleniu: Po szkoleniu uczestnicy posiadać będą WIEDZĘ w zakresie: korzyści z Kaizen, Lean, 5S i standardów kluczowych elementów niezbędnych do skutecznego i...

 • Narzędzia jakości i standaryzacja pracy dla pracowników produkcji

  Zakres szkolenia: Jakość i ciągłe doskonalenie – miejsce i rola w organizacji Proces i podejście procesowe Standard, standaryzacja i praca standaryzowana Filozofia Kaizen i Lean Manufacturing Marnotrawstwo, braki, reklamacje vs skuteczność i efektywność Problem i narzędzia rozwiązywania problemów: Strumień wartości Analiza Pareto Burza mózgów Diagram przyczynowo-skutkowy (Diagram Ishikawy) 5S 5W 5W1H Plan działania Analiza 8D Analiza błędu ludzkiego Lista kontrolna Poka Yoke QRQC Zespół i współpraca w zespole Zakończenie szkolenia, podsumowanie Uczestnicząc w szkoleniu: Poznasz rolę jakości...

 • Lean Office - efektywne biuro

  Zakres szkolenia: Po pierwsze należy wyeliminować rzeczy, których w ogóle nie trzeba robić, to wszystko, co jest czystą stratą czasu, bez szans na jakiekolwiek kiedykolwiek rezultaty Peter F. Drucker . Koncepcja Lean, choć wywodzi się z procesów typowo produkcyjnych, znalazła liczne zastosowania w wielu sektorach gospodarki na świecie – w tym i w procesach usługowych, obszarach nieprodukcyjnych oraz w biurach (Lean Office). Lean Office to efektywne, pozbawione marnotrawstwa, uproszczone biuro. Szkolenie z zakresu Lean Office to przewodnik po zasadach i instrumentach szczupłego zarządzania...

 • Lean w biurze i w usługach (Lean Office/Service) – jak minimalizować marnotrawstwo i budować efektywne procesy

  Zakres szkolenia: Czym jest koncepcja Lean? To nieustanne minimalizowanie marnotrawstwa, upraszczanie, doskonalenie realizowane małymi krokami, w duchu wzajemnego szacunku i wspólnej pracy, czerpania od siebie nawzajem wiedzy i dobrych praktyk, oraz transparentności zasad. Choć podejście Lean wywodzi się z procesów typowo produkcyjnych, znalazło liczne zastosowania w wielu sektorach gospodarki na świecie, w tym i w procesach usługowych czy obszarach nieprodukcyjnych (Lean Service) oraz w biurach (Lean Office). Niezależnie od tego jakiego rodzaju usług dotyczy, czy też jak ją nazwiemy… jest...

 • Dobre praktyki postępowania z reklamacjami i zwiększania zadowolenia klienta na podstawie wytycznych PN-ISO 10002:2018

  Zakres szkolenia: Wprowadzenie Reklamacja – co to jest i czyj jest to problem? Kluczowe elementy postępowania z reklamacjami Wytyczne PN-ISO 10002:2018 Terminy i definicje Zasady przewodnie Struktura ramowa postępowania z reklamacjami Planowanie, projektowanie i rozwój Kroki w procesie postępowania z reklamacjami Utrzymanie i doskonalenie Załączniki Podstawy komunikacji Podstawy negocjacji Oczekiwania klienta związane z reklamacją PDCA w zarządzaniu reklamacjami Wprowadzenie do procesu rozwiązywania problemów Przyjmowanie reklamacji Odrzucanie reklamacji Podsumowanie Uczestnicząc w...

 • Monitorowanie i pomiar zadowolenia klienta w wytycznych PN-ISO 10004:2018

  Zakres szkolenia: Wprowadzenie Kluczowe elementy dotyczące zadowolenia klienta Zadowolenie klienta w wymaganiach ISO 9001 Terminy i definicje Zasady przewodnie Struktura ramowa monitorowania i pomiarów zadowolenia klienta Planowanie, projektowanie i rozwój Działania operacyjne Analiza danych dotyczących zadowolenia klienta Komunikowanie informacji o zadowoleniu klienta Monitorowanie zadowolenia klienta Utrzymanie i doskonalenie Podsumowanie Uczestnicząc w szkoleniu: Po szkoleniu uczestnicy posiadać będą WIEDZĘ w zakresie: Wytycznych dotyczących monitorowania i pomiaru zadowolenia klienta...


Rezultaty wyszukiwania 81 - 100 z 127