FMEA - Analiza potencjalnych wad i ich skutków to jedno z podstawowych narzędzi planowania pod kątem analizy ryzyka w projektowaniu wyrobu i procesach produkcyjnych. Należy pamiętać, że analiza FMEA nie jest narzędziem istniejącym samodzielnie, lecz stanowi integralną część procesu zaawansowanego zapewniania jakości APQP. Wejściem do analizy FMEA powinny być charakterystyki specjalne zidentyfikowane na podstawie specyfikacji klienta jak i własnej znajomości procesu oraz schemat przepływu procesu (flow chart). Z kolei wyjściem z FMEA powinien być plan kontroli (Control Plan). Dokumenty te, czyli schemat przepływu, FMEA oraz plan kontroli powinny tworzyć spójny, zintegrowany zestaw. Nieprzypadkowo więc często nazywa się je „trylogią APQP”. Co więcej, FMEA powinno być żywym dokumentem, w którym gromadzona jest wiedza o napotkanych i rozwiązanych problemach dotyczących zarówno projektu jak i procesu produkcyjnego. W tym celu konieczne jest również angażowanie w tworzenie FMEA zespołów interdyscyplinarnych, ponieważ dopiero pełna wiedza z różnych obszarów organizacji oraz zapewnienie różnych punktów widzenia daje szansę na uzyskanie miarodajnej analizy ryzyka.

 

 Szkolenie FMEA

 

Szkolenie FMEA - analiza potencjalnych wad i ich skutków

Zakres szkolenia:
 • Wprowadzenie do tematyki oceny ryzyka
  • Idea FMEA – wpływ FMEA na redukcję kosztów, zapobieganie a reagowanie
  • Tworzenie FMEA na bazie wiedzy i poprzednich doświadczeń
  • Podstawowe rodzaje analiz FMEA i różnice między nimi – analiza koncepcji (CFMEA), systemu (SFMEA), projektu (DFMEA), procesu (PFMEA) i maszyny
  • Koncepcja System – Podsystem – Komponent (DFMEA)
  • Historia i rozwój metodyki FMEA
  • Powiązanie PFMEA z APQP – trylogia APQP, rewizje PFMEA i planu kontroli wynikające ze zmian w procesach
  • Dobre praktyki ułatwiające tworzenie i zarządzanie FMEA
 • Praktyczne przygotowanie do analizy DFMEA – robustness tools
  • ĆWICZENIE: Boundary diagram
  • ĆWICZENIE: Interface matrix
  • ĆWICZENIE: Parametr diagram
  • Identyfikacja funkcji
 • Omówienie przykładowego D-FMEA
  • Zasady doboru współczynników oceny ryzyka i wyznaczanie wskaźnika RPN
  • Podejmowanie działań zapobiegawczych i ocena ich skuteczności
  • Struktura i zasady wypełniania formularzy
 • Przygotowanie do analizy PFMEA
  • ZĆWICZENIE: Identyfikacja charakterystyk specjalnych
  • ĆWICZENIE: PFD (Process Flow Diagram)
 • Powiązanie pomiędzy D-DFMEA a P-FMEA
 • WARSZTATY: Opracowanie P-FMEA dla wybranego procesu/potencjalnej wady
  • Określenie potencjalnych wad, efektów i wagi
  • Identyfikacja potencjalnych przyczyn i prawdopodobieństwa wystąpienia
  • Określenie bieżących metod kontroli procesu (zapobiegania i wykrywania)
  • RPN
  • Opracowanie zalecanych działań i ich wpływ na redukcje ryzyka.
  • Aktualizacja PFMEA
 • Plan kontroli
  • ĆWICZENIE: Opracowanie planu kontroli dla wybranej operacji
  • Powiązanie PFMEA z planem kontroli
Uczestnicząc w szkoleniu:
 • Zrozumienie wymagań FMEA w powiązaniu z wymaganiami ISO TS16949:2009
 • Wyjaśnienie wszystkich elementów związanych z zarządzaniem projektami w przemyśle motoryzacyjnym
 • Zrozumienie potrzeby stworzenia standardu zarządzania ryzykiem w organizacji

 

Adresaci szkolenia:
 • Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za proces projektowania wyrobu i procesu oraz osób biorących udział w tym procesie (grupa projektowa)

 

Czas trwania:
 •  2 dni (16 godzin dydaktycznych)

 

 

Inne szkolenia, doradztwo i artykuły związane z tematem FMEA:

 • Czym jest analiza FMEA?

  Analiza ryzyka staje się coraz powszechniej stosowanym narzędziem w systemach zarządzania jakością. Dobrze przeprowadzona i utrzymywana pozwala zminimalizować koszty złej jakości. Podstawowym narzędziem stosowanym w tym zakresie w motoryzacji

 • Nowa wersja FMEA i APQP wchodzą w życie

  Już w czerwcu 2008 roku uważni obserwatorzy strony AIAG (Automotive Industry Action Group) mogli dostrzec nowe wygania tak zwanych core tools, czyli podstawowych narzędzi jakości stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym. Co istotne, publikacje te objęły dwa podstawowe narzędzia - analizę potencjalnych wad i ich skutków FMEA oraz zaawansowane planowanie jakości produktu APQP.

 • FMEA - analiza potencjalnych wad i ich skutków

  Zakres szkolenia: Wprowadzenie do tematyki oceny ryzyka Idea FMEA – wpływ FMEA na redukcję kosztów, zapobieganie a reagowanie Tworzenie FMEA na bazie wiedzy i poprzednich doświadczeń Podstawowe rodzaje analiz FMEA i różnice między nimi – analiza koncepcji (CFMEA), systemu (SFMEA), projektu (DFMEA), procesu (PFMEA) i maszyny Koncepcja System – Podsystem – Komponent (DFMEA) Historia i rozwój metodyki FMEA Powiązanie PFMEA z APQP – trylogia APQP, rewizje PFMEA i planu kontroli wynikające ze zmian w procesach Dobre praktyki ułatwiające tworzenie i zarządzanie FMEA Praktyczne przygotowanie do analizy DFMEA – robustness tools ĆWICZENIE: Boundary diagram ĆWICZENIE: Interface matrix ĆWICZENIE: Parametr diagram Identyfikacja funkcji Omówienie przykładowego D-FMEA Zasady doboru współczynników oceny ryzyka i wyznaczanie wskaźnika RPN Podejmowanie działań zapobiegawczych i ocena ich skuteczności Struktura i zasady wypełniania formularzy Przygotowanie do analizy PFMEA ZĆWICZENIE: Identyfikacja...

 • Szkolenie VDA

  z różnych regionów świata. Kwestia niekompatybilnych systemów zarządzania jakością, którą miało rozwiązać wprowadzenie specyfikacji ISO/TS 16949, powraca z wzrastającą siłą właśnie w formie tych wymagań. Liderem w egzekwowaniu swoich CSR-ów z pewnością jest rynek niemiecki a w szczególności firmy związane z grupą VW. Coraz więcej polskich dostawców części musi dostosowywać się do wymagań audytowych VDA 6.3 oraz VDA 6.5, formułuje umowy z dostawcami na bazie VDA 2 czy dostosowuje analizę FMEA do zaleceń VDA 4. W ostatnich latach nasilają się również wymagania dotyczące stosowania metodyki oceny systemów pomiarowych opisanej w podręczniku VDA 5. Audyt wyrobu według VDA 6.5 Zakres szkolenia: Audyt produktu zgodnie z VDA 6.5 rev2 Strategia VDA Porównanie audytu wyrobu z innymi typami audytów i systemami kontroli Wymagania norm ISO/TS 16949:2009, ISO 19011 w kontekście audytu wyrobu Planowanie audytu wyrobu Przygotowanie dokumentacji, zapewnienie jej spójności i adekwatności - struktura...

 • Szkolenie SPC

  fizyczny Typy kart kontrolnych i ich zastosowania - karty dla wartości ciągłych oraz atrybutywnych/dyskretnych Dobór kart kontrolnych zuwzględnieniem specyfiki badanych charakterystyk Prowadzenie kart kontrolnych dla wartości ciągłych na przykładzie karty X-R Interpretacja wyników uzyskanych za pomocą kart kontrolnych Prowadzenie i interpretacja kart typu I-MR Inne typy kart kontrolnych dla danych ciągłych (PRE-Control, CUSUM i EWMA) oraz ich zastosowania Typy i prowadzenie... Szkolenie FMEA FMEA - Analiza potencjalnych wad i ich skutków to jedno z podstawowych narzędzi planowania pod kątem analizy ryzyka w projektowaniu wyrobu i procesach produkcyjnych. Należy pamiętać, że analiza FMEA nie jest narzędziem istniejącym samodzielnie, lecz stanowi integralną część procesu zaawansowanego zapewniania jakości APQP. Wejściem do analizy FMEA powinny być charakterystyki specjalne zidentyfikowane na podstawie specyfikacji klienta jak i własnej znajomości procesu oraz schemat przepływu procesu...

 • PFMEA – analiza potencjalnych wad i ich skutków w procesie

  Zakres szkolenia: Wprowadzenie do tematyki oceny ryzyka Idea FMEA – wpływ FMEA na redukcję kosztów, zapobieganie a reagowanie Tworzenie FMEA na bazie wiedzy i poprzednich doświadczeń Historia i rozwój metodyki FMEA Podstawowe rodzaje analiz FMEA i różnice między nimi – analiza koncepcji (CFMEA), systemu (SFMEA), projektu (DFMEA), procesu (PFMEA) i maszyny Powiązanie PFMEA z APQP – „trylogia APQP”, rewizje PFMEA i planu kontroli wynikające ze zmian w procesach Dobre praktyki ułatwiające tworzenie i zarządzanie FMEA Przygotowanie do analizy PFMEA Zasady doboru współczynników oceny ryzyka i wyznaczanie wskaźnika RPN Podejmowanie działań zapobiegawczych i ocena ich skuteczności Struktura i zasady wypełniania formularzy ĆWICZENIE: Identyfikacja charakterystyk specjalnych ĆWICZENIE: PFD (Process Flow Diagram) Powiązanie pomiędzy DFMEA a PFMEA WARSZTATY : opracowanie analizy PFMEA dla wybranego procesu / potencjalnej wady Określenie potencjalnych wad, efektów i wagi Identyfikacja...

 • DFMEA – analiza potencjalnych wad i ich skutków w projekcie

  Zakres szkolenia: Wprowadzenie do tematyki oceny ryzyka Idea FMEA – wpływ FMEA na redukcję kosztów, zapobieganie a reagowanie Tworzenie FMEA na bazie wiedzy i poprzednich doświadczeń Historia i rozwój metodyki FMEA Koncepcja System – Podsystem – Komponent Podstawowe rodzaje analiz FMEA i różnice między nimi – analiza koncepcji (CFMEA), systemu (SFMEA), projektu (DFMEA), procesu (PFMEA) i maszyny Powiązanie PFMEA z APQP Omówienie przykładowego DFMEA Zasady doboru współczynników oceny ryzyka i wyznaczanie wskaźnika RPN Podejmowanie działań zapobiegawczych i ocena ich skuteczności Struktura i zasady wypełniania formularzy Praktyczne przygotowanie do analizy DFMEA – "robustness tools" ĆWICZENIE: Boundary diagram ĆWICZENIE: Interface matrix ĆWICZENIE: Parametr diagram Identyfikacja funkcji (wymagania klienta, prawne, innych podsystemów, serwisowalność, interakcje itp.) WARSZTATY: opracowanie analizy DFMEA dla wybranej funkcji / potencjalnej wady Określenie funkcji potencjalnych wad,...

 • Trenerzy

  (APQP, PPAP, audytu) w latach 2006 - 2008. Od 2008 roku związana z firmą Delphi (następnie BWI) gdzie do 2012 roku odpowiadała za wdrażanie nowych projektów ze strony jakościowej dla takich klientów jak JLR, Volvo, BMW, Ford. Od 2012 roku objęła stanowisko Koordynatora ds. Systemów Zarządzania Jakością, główne obowiązki to audyty wewnętrzne systemu jakości, globalny nadzór nad specyficznymi wymaganiami klientów dla całej organizacji oraz prowadzenie szkoleń wewnętrznych z tematyki APQP, PPAP, FMEA, IATF 16949, CSR Volvo, CSR JLR, CSR BMW, CSR GM. Współpracowała z klientami takimi jak: GM, Volvo, JLR, BMW, Ford. Wieloletnie doświadczenie w pracy z dostawcami i w audytach. Obecnie w PRONOSTodpowiedzialna za szkolenia z zakresu Specyficznych Wymagań Klientów (CSR) Volvo, JLR, GM, IATF 16949, Audytorów Wewnętrznych i Podejścia Procesowego. Główne obszary zainteresowań to wymagania IATF, podręczniki AIAG (APQP, PPAP, FMEA) oraz specyficzne wymagania klientów branży samochodowej. Od roku...

 • Statystyczne sterowanie procesem SPC w teorii i praktyce wymagań przemysłu motoryzacyjnego

  Wśród naszych klientów często powtarza się pytanie, które w skrócie można by sformułować: czy punkt 8.1.1 z specyfikacji ISO/TS 16949 należy interpretować w taki sposób, że dla każdego wyrobu produkowanego w procesie technologicznym należy wyznaczyć i umieścić w planie kontroli

 • Szkolenie PPAP

  z wymaganiami ISO TS16949:2009 Poznasz wszystkie elementy związanych z zarządzaniem projektami w przemyśle motoryzacyjnym... APQP - zaawansowane planowanie jakości wyrobu Zakres szkolenia: Podstawowe postulaty zaawansowanego planowania jakości wyrobu Wymagania APQP a wymagania ISO TS16949:2009 Identyfikacja potrzeb i wymagań klienta Wymogi dokumentacyjne APQP Narzędzia APQP Czas życia APQP – projekt, rozwój, walidacja produktu i procesu; działania korygujące Trylogia APQP (Flow chart, PFMEA oraz Plan Kontroli) Charakterystyki krytyczne, specjalne Jak przygotować optymalny plan wdrożenia APQP w przedsiębiorstwie Ćwiczenia praktyczne w opracowywaniu harmonogramów projektowania, planów jakości, planów kontroli i schematów przebiegu procesów Zastosowanie, wymogi i poziomy procesu PPAP Poziomy i status przekazywania PSW Zarządzanie zmianami w fazie projektowania (modele, rysunki, oprzyrządowanie) Wypełnianie typowych formularzy Dostosowanie do wymogów klienta (CSR - specyficzne wymagania...

 • Pełnomocnik PSB do spraw bezpieczeństwa wyrobu - nowe wymaganie grupy VW

  Dostawcy motoryzacyjni produkujący dla grupy VW w minionym roku coraz częściej zaczęli otrzymywać list o konieczności powołania tzw. pełnomocnika do spraw bezpieczeństwa produktu, nazywanego czasami również oficerem do spraw bezpieczeństwa produktu lub po prostu oficerem

 • ISO/TS 16949 - wymagania specyfikacji technicznej

  16949:2009 Rola kierownictwa w skutecznym wdrażaniu wymagań normy – Biznes plan - Zarządzanie strategiczne – upowszechnianie Misji, Wizji i Celów Jakości w organizacji, Wyznaczanie celów - orientacja na tworzenie mierników, przegląd zarządzania - analiza trendów, ocena efektywności i skuteczności procesów Zarządzanie zasobami Projektowanie procesu i realizacja wyrobu zgodnie z wymaganiami normy (APQP i PPAP) Realizacja podstawowych wymagań podręczników referencyjnych w motoryzacji (SPC, MSA, FMEA) Identyfikacja i Zarządzanie Specyficznymi Wymaganiami Klienta (CSR) Audytowanie systemu, procesu i wyrobu wg wymagań IATF (CAPDo®) i podejścia klientów Działania doskonalące, korygujące i zapobiegawcze (Solving problem) Omówienie wytycznych podręcznika - IATF Guidance ISO/TS 16949:2002 Audyt trzeciej strony - omówienie podręcznika IATF "Rules for Achieving IATF Recognition, 4th Edition" - wytyczne dotyczące procesu certyfikacji Uczestnicząc w szkoleniu: Zrozumienie logiki budowy organizacji...

 • Volvo - specyficzne wymagania dla dostawców przemysłu samochodowego

  Zakres szkolenia: Z arządzanie specyficznymi wymaganiami klientów (CSR), a wymagania normy IATF 16949:2016 Wymagania normy IATF 16949:2016 w odniesieniu do specyficznych wymagań klientów Volvo Car Customer-Specific Requirements for use with ISO/TS 16949 Customer-Specific Requirements for use with AIAG PPAP 4.0 VCS 5060,39 - Classification of requirements; SCA Volvo FMEA - STD 105-0005 APQP Readiness Assessment Phased PPAP Requirements Handbook; VCS 5060,19 - Capability requirements MSA – Manufacturing Site Assessment + CSA (Commodity Specific Assessment) Podstawowe zasady korzystania z portalu dostawcy Volvo - przegląd dostępnych dokumentów i aplikacji Uczestnicząc w szkoleniu: Zrozumiesz wymagania Volvo dla dostawców Przygotujesz się do poprowadzenia projektu zgodnie z wymaganiami Volvo Przygotujesz się do przedłożenia dokumentacji PPAP do Volvo Zapoznasz się z portalem dostawców Volvo i dowiesz się, jak się w nim poruszać Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest przede...

 • Poka-Yoke, czyli eliminacja wad u źródła

  i informacje techniczne nt. metod konstruowania urządzeń poka-yoke. Uświadomienie uczestników, że urządzenia można konstruować w oparciu o prostą mechanikę lub proste urządzenia elektroniczne. Przykładowe rozwiązania - Omówienie przykładowych rozwiązań poka-yoke (zdjęcia lub schematy ideowe praktycznych rozwiązań). Jak systemowo korzystać z rozwiązań poka-yoke? - Omówienie, gdzie w systemie zarządzania istnieje miejsce dla rozwiązań Poka-yoke. Zaawansowane Planowanie Jakości Wyrobu (APQP) FMEA Procesu Plany kontroli Doskonalenie istniejących procesów Działania korygujące / reklamacje Działania zapobiegawcze Uczestnicząc w szkoleniu: Zrozumiesz korzyści wynikające z wprowadzania w procesach rozwiązań zapobiegających błędom. Poznasz podstawowe metody poka-yoke. Poznasz różne poziomy zabezpieczeń typu error-proofing oraz wynikające z nich korzyści oraz zagrożenia Przeanalizujesz swoje procesy pod kątem wprowadzenie zabezpieczeń pokayoke (opcja na życzenie zamawiającego) Adresaci...

 • Ford Motor Company - specyficzne wymagania dla dostawców przemysłu samochodowego

  dla Klienta Global Phased PPAP Requirements. Ford specific requirements for IATF 16949:2016 – omówienie specyficznych wymagań klienta Ford w odniesieniu do standardu IATF 16949:2016. Q1 Manufacturing Site Assessment – przygotowanie oraz raportowanie audytu oceny gotowościprocesu produkcyjnego/systemu jakości, wymagania, metodologia oceny. Wymagania jakościowe – wsparcie jakościowe fabryk produkcyjnych klienta, obsługa jakościowa klienta; przegląd specyficznych wymagań klienta dla: FMEA, G8D, charakterystyk specjalnych, monitorowania statusu APQP/PPAP, planu kontroli oraz statystycznego zarządzania procesem. Uczestnicząc w szkoleniu: Poznasz i zrozumiesz specyficzne wymagania Ford Motor Company obowiązujące dostawców przemysłu motoryzacyjnego. Poznasz oczekiwania Ford Motor Company w zakresie procesu komunikacji między klientem a dostawcą. Przygotujesz się do wprowadzenie oraz kontynuowania projektu zgodnie z wymaganiami Ford Motor Company. Zrozumiesz, jak skutecznie implementować...

 • Planowanie Procesu i Audyt PPA – PPR i PA wg wymagań FCA (FGP13 i FGP14)

  do bieżącej produkcji Przedstawienie zasad budowania jakości wyrobu od fazy uruchomieniowej aż do bieżącej produkcji Pokazanie praktycznych powiązań pomiędzy etapami wdrażania nowych wyrobów opartych o case studies. Program szkolenia: 1. Wprowadzenie do PPA. 2. PPA – Process Planning and Audit: - Fazy wykonywania - Scoring - Timing oraz Kamienie Milowe 3. Kompleksowe omówienie wymagań formularza PPA Sekcja 1 - Projektowanie Części 1A - Pakiet sourcingowy & Przegląd techniczny 1B - Design FMEA 1C – Model projektu & zwolnienie projektu 1D – charakterystyki specjalne 1E - Zarządzanie zmianą Sekcja 2 – Rozwój procesu 2A -Program Management & Timing 2B –Flow Chart 2C – PFMEA 2D – Rozwój narzędzi oraz części pilotażowe 2E – Rozwój podkomponentów Sekcja 3 – Kontrola Procesu 3A – Plan Kontroli 3B – Kontrole na wejściu oraz Audyt Wyrobu Gotowego 3C - Error & Mistake Proofing 3D – Sprawdziany i narzędzia pomiarowe 3E – Safe Launch Plan Sekcja 4 – Kontrola Procesu 4A – Monitorowanie Procesu 4B...

 • Wymagania wobec audytorów wewnętrznych według IATF 16949:2016

  Nowe wydanie normy dla motoryzacji IATF16949:2016 w znaczący sposób zmienia podejście do kompetencji audytorów wewnętrznych. Wymagania te zostały opisane w punktach 7.2.3 i 7.2.4 normy, precyzyjnie określając jakie szkolenia musi odbyć dana osoba, aby można było ją powołać na audytora wewnętrznego w organizacji.

 • APQP - zaawansowane planowanie jakości wyrobu

  produkty poszczególnych faz projektowych w powiązaniu z harmonogramem projektu (wykres Gantta, CPM) Planowanie - identyfikacja wymagań klienta - VOC - „Głos klienta” - komunikacja z klientem w fazie ofertowania: ü Identyfikacja oczekiwań klienta – modele 2D, 3D , rysunki, normy, specyfikacje ü Identyfikacja wymagań specyficznych klienta – CSR ü Przegląd zapytania - oferty ü Analiza wykonalności i analiza ryzyka (projektu, biznesowa) ü Oferta Projektowanie i Rozwój Produktu (Faza prototypowa: DFMEA, Charakterystyki specjalne produktu, Plan Kontroli Prototypu, Walidacja prototypów) Projektowanie i Rozwój Procesu (Faza przed-seryjna: Layout, Flow Chart, PFMEA, Plan Kontroli Pre-serii, MSA, Preliminary Capabilty Study, Dokumentacja techniczna ) Definiowanie procesu zakupowego wraz z walidacją Spójność dokumentacyjna projektu, czyli trylogia APQP – schemat przepływu Flow Chart, analiza ryzyka FMEA oraz Plan Sterowania (Plan Kontroli) Walidacja projektowania - zatwierdzenie produktu i...

 • Porównanie VDA 5 oraz MSA - podejście do oceny systemów pomiarowych

  Wymagania specyficzne klientów, zwane popularnie CSR-ami są utrapieniem wielu firm motoryzacyjnych, zwłaszcza współpracujących z klientami OEM (producentami samochodów) z różnych regionów świata. Kwestia niekompatybilnych systemów zarządzania jakością, którą miało