MSA - Measurement Systems Analysis - jest to szereg narzędzi mających na celu zweryfikowanie i poprawienie systemów pomiarowych. Ma ona celu zapewnienie prawidłowych i prawdziwych danych potrzebnych do analiz jakościowych i ilościowych. Używanie niepoprawnie działających systemów pomiarowych prowadzi do błędnych decyzji i dużych kosztów. Narzędzie to jest ważnym elementem podejścia Six Sigma.

MSA to dziedzina zajmująca się systemami pomiarowymi. 

Kluczową kwestią jest zauważenie faktu, że system pomiarowy to nie tylko urządzenia pomiarowe, lecz wszystkie wpływające na niego czynniki. Zwykle wymienia się cztery podstawowe elementy systemu pomiarowego:
człowiek

 • przyrząd pomiarowy
 • metoda
 • środowisko (otoczenie)

W tym właśnie miejscu pojawia się konieczność oceny jakości stosowanego systemu pomiarowego, z wykorzystaniem metodyki MSA. Zadaniem procedury analizy systemów pomiarowych jest określenie przydatności wybranego systemu pomiarowego do mierzonego parametru tak, aby dał nam wynik bliski prawdziwemu i powtarzalny z każdym kolejnym cyklem pomiarowym.

Jest sprawą oczywistą, że idealny pomiar, a tym samym idealny system pomiarowy nie istnieje. Każdy z nich obarczony jest niepewnością, czyli parametrem związanym z wynikiem pomiaru charakteryzującym rozrzut wartości, które można w uzasadniony sposób przypisać wielkości mierzonej (def. VIM). Należy tu również zasygnalizować, że na uzyskany wynik duży wpływ mają warunki pomiaru. Metodyka MSA warunki te ocenia za pomocą wskaźnika powtarzalności i odtwarzalności (repeatibility and reproducibility, czyli R&R).

 

 Szkolenie MSA

 
Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym kalendarzem szkoleń otwartych
 

plan szkoleń
 

 

 

 

 

Zakres szkolenia:
  • Cele oceny systemów pomiarowych
  • Podstawowe terminy i pojęcia statystyczne niezbędne w ocenie systemów pomiarowych
   • Zmienność procesu i jej przyczyn
   • Graficzna analiza rozkładu procesu za pomocą histogramu
   • Wskaźniki zdolności procesu - podstawowe informacje i interpretacja
   • Wpływ systemu pomiarowego na obserwowaną zdolność procesu
  • Wymagania ISO/TS 16949:2009 a systemy pomiarowe
  • Podstawowe terminy i pojęcia metrologiczne związane z analizą MSA
  • Błędy pomiaru (bias, liniowość, stabilość, powtarzalność, odtwarzalność)
  • Koncepcja systemu pomiarowego w modelu P.I.S.M.O.E.A.
  • Optymalizacja badań systemów pomiarowych z uwzględnieniem różnic i podobieństw między nimi
  • Metody oceny systemów pomiarowych w badaniach powtarzalnych cech ciągłych - omówienie
  • Wyznaczanie zdolności urządzenia pomiarowego Cg i Cgk (Procedura I)
  • Powtarzalność i odtwarzalność systemu pomiarowego GRR metodą RM
   • Warunki do zastosowania metody RM
   • Przebieg badania, interpretacja wyników i kryteria akceptowalności
  • Powtarzalność i odtwarzalność systemu pomiarowego GRR - metoda ARM (Procedura II)
  • STUDIUM PRZYPADKU: Ocena GRR przykładowej charakterystyki wymiarowej
   • Przygotowanie do badania (dobór próbek, ustalenie procedury postępowania itp.)
   • Przeprowadzenie badania wraz z rejestracją wyników (zabezpiecznie przed błędami interakcji)
   • Interpretacja uzyskanych wyników - poszukiwanie obszarów do poprawy i doskonalenia
   • Porównanie wyników uzyskanych metodą ARM i metodą ANOVA (wykorzystanie programu Minitab)
  • Analiza atrybutowych systemów pomiarowych - wprowadzanie
  • Metoda Kappa - zastosowania, omówienie metodyki obliczeń
  • STUDIUM PRZYPADKU: Ocena atrybutowego systemu pomiarowego metodą kappa
   • Przygotowanie do badania (dobór próbek, ustalenie procedury postępowania itp.)
   • Wyznaczanie wartości odniesienia metodą pomiaru lub decyzją eksperta
   • Przeprowadzenie badania wraz z rejestracją wyników
   • Interpretacja uzyskanych wyników - kryteria akceptowalności dla współczynnika kappa oraz efektywność systemu pomiarowego
  • Analiza atrybutowych systemów pomiarowych - metoda detekcji sygnału (omówienie i ćwiczenia praktyczne)
  • Analiza atrybutowych systemów pomiarowych - metoda analityczna (omówienie i ćwiczenia praktyczne)
  • Porównanie stosowanych metod oceny atrybutowych systemów pomiarowych - wady, zalety, możliwości zastosowania
  • Badanie GRR dla cech ciągłych w badaniach niepowtarzalnych
   • Czy badania niszczące i niepowtarzalne to to samo?
   • Kiedy badanie należy uznawać za niepowtarzalne?
   • Metody oceny systemów pomiarowych w modelu crossed i nested
   • Przygotowanie próbek do badania
   • Przeprowadzanie badania i interpretacja uzyskanych wyników metodą ANOVA
   • Interpretacja wyników analiz pod kątem identyfikacji przyczyn błędów i doskonalenia kontroli (wykorzystanie programu Minitab)
  • Podsumowanie szkolenia - optymalne zarządzanie oceną systemów pomiarowych w organizacji

 

Uczestnicząc w szkoleniu:
  • Zrozumiesz, czym są czynniki zmienności procesu i jaki mamy na nie wpływ
  • Zrozumiesz interpretacji współczynników zdolności procesu i ich wpływ na jakość produkcji
  • Poznasz korzyści z wdrażania statystycznej oceny procesu
  • Nabędziesz umiejętność doboru, prowadzenia i interpretacji kart kontrolnych
  • Zrozumiesz wpływu systemu pomiarowego na ocenę procesu
  • Nabędziesz umiejętność interpretacji współczynnika GRR oraz wynikających z niego możliwości doskonalenia systemu pomiarowego
  • Poznasz metody oceny systemów atrybutowych
Adresaci szkolenia:
  • Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za projektowanie i nadzór nad procesami technologicznymi oraz za dobór i ocenę systemów pomiarowych. W modelu kompetencji Formuły Jakości w szkoleniu powinni uczestniczyć kandydaci na: Inżyniera jakości w motoryzacji oraz Inżyniera procesu w motoryzacji. Sugerujemy również udział osób realizujących funkcje opisane w pozostałych profilach, czyli: pełnomocników ds SZJ, Audytorów wewnętrznych oraz Liderów projektu w motoryzacji.

 

 

 Inne szkolenia i artykuły związane z tematem MSA:

 • Porównanie VDA 5 oraz MSA - podejście do oceny systemów pomiarowych

  Wymagania specyficzne klientów, zwane popularnie CSR-ami są utrapieniem wielu firm motoryzacyjnych, zwłaszcza współpracujących z klientami OEM (producentami samochodów) z różnych regionów świata. Kwestia niekompatybilnych systemów zarządzania jakością, którą miało

 • Wykorzystanie maszyny CMM do weryfikacji badania GRR

  Analiza systemów pomiarowych MSA (ang. Measurement System Analysis) to dziedzina zajmująca się systemami pomiarowymi. Kluczową kwestią jest zauważenie faktu, że system pomiarowy to nie tylko urządzenia pomiarowe, lecz wszystkie wpływające na niego czynniki. Zwykle wymienia się cztery podstawowe elementy systemu pomiarowego:

 • Ocena organoleptycznych systemów pomiarowych metodą kappa

  Analiza systemu pomiarowego dla cech ciągłych jest tematem dosyć dobrze zidentyfikowanym i utrwalonym w systemach zarządzania jakością. W przypadku systemów atrybutowych, do których należą przede wszystkim sprawdziany oraz kontrole wzrokowe, odpowiednie narzędzia nie

 • Szkolenie MSA

  MSA - Measurement Systems Analysis - jest to szereg narzędzi mających na celu zweryfikowanie i poprawienie systemów pomiarowych. Ma ona celu zapewnienie prawidłowych i prawdziwych danych potrzebnych do analiz jakościowych i ilościowych. Używanie niepoprawnie działających systemów pomiarowych prowadzi do błędnych decyzji i dużych kosztów. Narzędzie to jest ważnym elementem podejścia Six Sigma. Zakres szkolenia: Cele oceny systemów pomiarowych Podstawowe terminy i pojęcia statystyczne niezbędne w ocenie systemów pomiarowych Zmienność procesu i jej przyczyn Graficzna analiza rozkładu procesu za pomocą histogramu Wskaźniki zdolności procesu - podstawowe informacje i interpretacja Wpływ systemu pomiarowego na obserwowaną zdolność procesu Wymagania ISO/TS 16949:2009 a systemy pomiarowe Podstawowe terminy i pojęcia metrologiczne związane z analizą MSA Błędy pomiaru (bias, liniowość, stabilość, powtarzalność, odtwarzalność) Koncepcja systemu pomiarowego w modelu P.I.S.M.O.E.A. Optymalizacja...

 • Wdrażanie SPC i MSA

  w analizowanych procesach, doborze i zakupie sprzętu kontrolno-pomiarowego oraz opracowania metodyki pomiarowej i narzędzi do oceny systemów pomiarowych. Przygotowaliśmy więc ofertę adresowaną do wszystkich przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych pragnących rozwijać swoje systemy zarządzania z wykorzystaniem metod optymalizacji opartej na lean manufacturing. Doradztwo obejmuje realizację następujących działań: ocenę wstępną przedsiębiorstwa szkolenie grupy pracowników z zakresu SPC i MSA wizyty konsultanta związane z przygotowaniem koniecznych zmian organizacyjnych i dokumentacyjnych wizyty konsultanta związane z nadzorem nad procesem wdrażania modelu W celu uzyskania szczegółowych informacji o ofercie, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy na adres biuro@pronost.pl

 • Wpływ wielkości próbki na ocenę zdolności procesu (Cp, Cpk)

  „Jak duża musi być próbka, aby ocenić zdolność procesu?" Ta kwestia nieustannie jest podnoszona przez uczestników szkoleń z SPC oraz MSA. Udzielenie odpowiedzi na to z pozoru proste pytanie wcale nie jest takie łatwe, zwłaszcza, że w przedstawionej formie nie jest ono do końca poprawne.

 • Poczuj PISMOEA nosem, czyli elementy systemu pomiarowego

  Zanim zaczniesz czytać ten artykuł, proponuję krótką przechadzkę po własnym zakładzie i przeprowadzenie mini-ankiety. Zadawaj tylko jedno proste pytanie: „Co to jest system pomiarowy?” Bynajmniej nie sugeruję pogoni za uciekającymi wózkami widłowymi czy przerywania niezwykle

 • Dobór sprzętu pomiarowego - pułapki zasady 1 do 10

  Jednym z podstawowych kryteriów doboru urządzenia pomiarowego do mierzonej charakterystyki jest stosowanie zasady „1 do 10”. Stwierdza ona, że rozdzielczość efektywna urządzenia pomiarowego powinna być co najmniej o rząd większa (czyli 10 razy) od szerokości przedziału tolerancji lub szerokości

 • VDA 5 - analiza systemów pomiarowych wg wymagań rynku niemieckiego

  Zakres szkolenia: Podstawowe założenia i struktura normy VDA 5 VDA 5 a AIAG MSA – kluczowe podobieństwa i różnice Podstawowe koncepcje odchylenie standardowe oraz bias jako narzędzia statystyczne w ocenie niepewności pomiarowej niepewność pomiarowa (standardowa, złożona, rozszerzona) budżet niepewności pomiarowej wyznaczanie niepewności pomiarowej a MPE loncepcja systemu pomiarowego i procesu pomiarowego wg VDA 5 wskaźniki jakości systemu pomiarowego (Q MS ) oraz procesu pomiarowego (Q MP ) i ich kryteria akceptacji Zastosowanie kryterium RE

 • Karty kontrolne Shewarta – przeżytek, czy narzędzie przyszłości?

  Mówiąc o kartach kontrolnych zwykle mamy na myśli papierowe arkusze, opracowane przed prawie wiekiem przez Waltera A. Shewarta. Jednak mimo upływu lat praktyczne zastosowania tych narzędzi wciąż budzi wiele wątpliwości a odpowiedzi na nie wcale nie są jednoznaczne.

 • Porównanie współczynników zdolności Cp, Cpk oraz Pp, Ppk

  Większość osób mających do czynienia ze statystycznym sterowaniem procesami (SPC) wie doskonale, że w procesach produkcyjnych można a wręcz powinno się wyznaczać różne pary współczynnikó. Najczęściej spotykane to: Cm i Cmk, Cp i Cpk oraz Pp i Ppk.

 • DoE – design of experiment, czyli co steruje moim procesem

  W przemyśle motoryzacyjnym jest stosowanych wiele narzędzi rozwiązywania problemów jakościowych. Każde z nich ma swój najlepszy obszar zastosowań. Występują również zróżnicowane podejścia do rozwiązywania problemów, definiowane

 • Wzorcować samodzielnie czy zlecać?

  Każda organizacja posiadająca certyfikat ISO/TS 16949 powinna określić rodzaje monitorowania i pomiarów, które będzie realizować, a także zdefiniować odpowiednie wyposażenie, niezbędne do potwierdzenia zgodności wyrobu z określonymi wymaganiami (pkt.7.6 ISO/TS 16949).

 • Współczynniki zdolności procesu dla jednostronnych granic specyfikacji

  Metodyka wyznaczania współczynników zdolności i wydajności (Cm, Cmk, Pp, Ppk oraz Cp, Cpk) w przypadku granic dwustronnych jest dobrze znana w większości firm. Często jednak można spotkać się z niewłaściwym postępowaniem, gdy zdefiniowana jest tylko jedna granica.

 • Liczność podgrup i częstotliwość próbkowania w statystycznym sterowaniu procesami

  Statystyczne sterowanie procesem nie może ograniczać się do jednorazowej oceny jego zdolności na początku produkcji seryjnej (co niestety często ma miejsce), ale powinno mieć charakter ciągły (ang. ongoing process monitoring). Oznacza to, że zdolność procesu

 • Zdolność krótkoterminowa czy długoterminowa?

  Praktycznie każdy dostawca w przemyśle motoryzacyjnym wyznacza wskaźnikami zdolności, a całkiem spora grupa rozumie skąd się biorą i co oznaczają. Powszechnie wiadomo również, że należy je monitorować dla charakterystyk specjalnych, co wynika bezpośrednio z normy ISO/TS

 • Nadzór nad maszynami współrzędnościowymi CMM

  Współrzędnościowe maszyny pomiarowe (ang. Coordinate Measuring Machine) stają się coraz bardziej popularnymi i uniwersalnymi przyrządami pomiarowymi, stosowanymi do weryfikacji jakości produkowanych wyrobów w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym, AGD i wielu innych.

 • Przygotowanie badania Gage R&R - 10 praktycznych porad

  Celem analizy Gage R&R (GRR) jest poznanie zmienności systemu pomiarowego w stosunku do tolerancji lub do zmienności procesu. Innymi słowy, chcemy się dowiedzieć, jak znaczną część obserwowanej w procesie zmienności wyjaśnia system pomiarowy. Choć metodologia tego badania

 • Pomiar twardości w praktyce

  W cyklu produkcyjnym wykonywane są różne czynności kontrolne, począwszy od pomiarów geometrii, przez próby wytrzymałościowe etc. Jednym z takich pomiarów jest pomiar twardości. Sam pomiar wydaje się dość prosty, ale wybranie metody, przygotowanie próbki i interpretacja wyników przysparzają niekiedy wiele problemów.

 • Obliczanie granic interwencji na karcie XR - praktyczne problemy i propozycje rozwiązań

  Z powodów historycznych podstawowym narzędziem do gromadzenia danych i rysowania wykresów w koncepcji Shewarta była kartka papieru. Do dzisiaj zresztą w podręcznika SPC karty kontrolne są prezentowane w formie arkuszy. Również opisane w literaturze metody prowadzenie karty ograniczają się głównie do technik manualnych.