PPAP - Zatwierdzanie części do produkcji, czyli tzw. PPAP jest zwieńczeniem zaawansowanego planowania jakości APQP. PPAP to ostatni krok przed rozpoczęciem produkcji seryjnej, w którym dowodzimy klientowi, że jesteśmy w stanie spełnić jego wymagania jakościowe, ilościowe oraz logistyczne. Należy pamiętać, że procedury PPAP mogą mieć różny przebieg w zależności od wymagań klienta, dla którego dostarczany jest wyrób. W tym celu należy zapoznać się z tzw. specyficznymi wymaganiami klienta, które często precyzują te zasady. Można tu wspomnieć na przykład o tzw. phased PPAP stosowanym przez firmę FORD, czy wymaganiach VDA 2 stosowanych na rynku niemieckim. Szczególnie ważne jest uzyskanie zatwierdzenia PPAP-u przed rozpoczęciem produkcji seryjnej. Choć nie powinno się to zdarzać, często na skutek presji czasu produkcja rusza bez ostatecznie zatwierdzonego PPAP-u. Może to skutkować poważnymi konsekwencjami, których koszty niestety ponosi zwykle dostawca. W związku z tym warto zadbać o doprecyzowanie zasad współpracy z klientem, na przykład za pomocą tzw. umów QAA (Quality Assurance Agreement).

 

 Szkolenie PPAP

 

Szkolenie PPAP - zatwierdzanie części do produkcji

 

Zakres szkolenia:
 • Zastosowanie, wymogi i poziomy procesu PPAP
 • Powiązanie PPAP z cyklem APQP
 • PPAP w kontekście norm ISO/TS 16949:2009 i VDA 2
 • Poziomy i status przekazywania PSW
 • Wypełnianie typowych formularzy
 • Dostosowanie do wymogów klienta (specyficzne wymagania klienta)
 • Powiadamianie klienta o zmianach
 • Ćwiczenia praktyczne oparte na rzeczywistych przykładach
   

 

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • Zrozumienie wymagań PPAP w powiązaniu z wymaganiami ISO TS16949:2009
 • Przedstawienie korzyści wynikających z właściwego podejścia do zaawansowanego planowania jakości produktu w kontekście PPAP

 

Adresaci szkolenia:

 • Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za proces projektowania wyrobu i procesu oraz osób biorących udział w tym procesie (grupa projektowa)

 

Czas trwania:
 •  1 dzień (8 godzin dydaktycznych)

 

 

Inne szkolenia związane z tematem PPAP:

 • Zatwierdzanie procesu produkcyjnego i produkt (PPA) według VDA 2

  Zakres szkolenia: Zapewnienie Jakości Dostaw wg wymagań niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego - VDA rev5 - Zatwierdzanie procesu produkcyjnego i produktu (PPA) PPA w kontekście specyfikacji ISO/TS 16949 PPA w kontekście procedur amerykańskiego przemysłu motoryzacyjnego - APQP i PPAP Zdarzenia inicjujące procedurę PPA - omówienie Matrycy Zdarzeń Inicjujących Planowanie i uzgodnienie procedury PPA Poziomy zatwierdzenia - wybór stopnia udokumentowania Omówienie procesu PPA i jego możliwych wersji Badania funkcjonalne / walidacja procesu - omówienie Matrycy oceny dojrzałości wyrobu i procesu dla dostaw seryjnych Przykłady dokumentów i formularzy Uczestnicząc w szkoleniu: Zrozumienie wymagań VDA 2 w powiązaniu z wymaganiami ISO TS16949 Przedstawienie korzyści wynikających z właściwego podejścia do zaawansowanego planowania jakości produktu w kontekście VDA 2 Adresaciszkolenia: Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za proces projektowania, implementacji i...

 • APQP - zaawansowane planowanie jakości wyrobu i zatwierdzanie części do produkcji PPAP

  Zakres szkolenia: Podstawowe postulaty zaawansowanego planowania jakości wyrobu Identyfikacja potrzeb i wymagań klienta Wymogi dokumentacyjne APQP Narzędzia APQP Czas życia APQP – projekt, rozwój, walidacja produktu i procesu; działania korygujące Przykłady planów kontroli Jak przygotować optymalny plan wdrożenia APQP w przedsiębiorstwie Ćwiczenia praktyczne w opracowywaniu harmonogramów projektowania, planów jakości, planów kontroli i schematów przebiegu procesów Zastosowanie, wymogi i poziomy procesu PPAP Powiązanie PPAP z cyklem APQP PPAP w kontekście norm ISO/TS 16949:2009 i VDA 2 Poziomy i status przekazywania PSW Wypełnianie typowych formularzy Dostosowanie do wymogów klienta (specyficzne wymagania klienta) Powiadamianie klienta o zmianach Ćwiczenia praktyczne oparte na rzeczywistych przykładach Uczestnicząc wszkoleniu: Zrozumiesz wymagania APQP w powiązaniu z wymaganiami ISO TS16949:2009 Poznasz wszystkie elementy związanych z zarządzaniem projektami w przemyśle motoryzacyjnym...

 • APQP - zaawansowane planowanie jakości wyrobu

  Zakres szkolenia: Podstawowe postulaty zaawansowanego planowania jakości wyrobu Wymagania APQP a wymagania ISO TS16949:2009 Identyfikacja potrzeb i wymagań klienta Wymogi dokumentacyjne APQP Narzędzia APQP Czas życia APQP – projekt, rozwój, walidacja produktu i procesu; działania korygujące Trylogia APQP (Flow chart, PFMEA oraz Plan Kontroli) Charakterystyki krytyczne, specjalne Jak przygotować optymalny plan wdrożenia APQP w przedsiębiorstwie Ćwiczenia praktyczne w opracowywaniu harmonogramów projektowania, planów jakości, planów kontroli i schematów przebiegu procesów Zastosowanie, wymogi i poziomy procesu PPAP Poziomy i status przekazywania PSW Zarządzanie zmianami w fazie projektowania (modele, rysunki, oprzyrządowanie) Wypełnianie typowych formularzy Dostosowanie do wymogów klienta (CSR - specyficzne wymagania klienta) Powiadamianie klienta o zmianach Ćwiczenia praktyczne oparte na rzeczywistych przykładach Uczestnicząc w szkoleniu: Zrozumienie wymagań APQP w powiązaniu z...

 • CSR - zarządzanie specyficznymi wymaganiami klientów rynku motoryzacyjnego z uwzględnieniem wymagań wybranych klientów

  Zakres szkolenia: Wymagania ISO/TS 16949 o CSR-ach Wymagania pozostałych podręczników rynku motoryzacyjnego a CSR-y (APQP, PPAP, FMEA) Czym są wymagania specyficzne klienta (CSR) Rodzaje wymagań CSR - wymagania globalne i szczegółowe Gdzie szukać wymagań CSR Zarządzanie CSR w organizacji dostosowywanie SZJ do wymagań klientów rozdział odpowiedzialności za realizację wymagań klientów w organizacji zapewnianie aktualności CSR w strukturze dokumentacyjnej zapewnianie uwzględniania CSR w procesie projektowania i realizacji wyrobu komunikacja z klientem Odpowiedzialność przed klientem - jak zapewnić maksymalną zgodność z wymaganiami specyficznymi klienta i zabezpieczyć się przed negatywnymi konsekwencjami niedopatrze Dzień 2 Omówienie CSR-ów wybranych klientów 1. GM General Motors Global Purchasing and Supply Chain / Global Supplier Quality Wraz z omówieniem procedur GMW 15049/GM 1927/ GP-5/ GP-8/ GP-9/ GP-10/ GP-11/ GP-12/GM1797 2. VW Formel Q Konkret / 3rd edition Formel Q Integral -...

 • ISO/TS 16949 - wymagania specyfikacji technicznej

  Zakres szkolenia: Historia rozwoju pojęcia Jakości i Systemów Zarządzania na bazie norm serii ISO 9000 i ISO/TS 16949 System Głębokiej wiedzy Deminga - logika organizacji systemowej Koncepcja Motoryzacyjnego Podejścia Procesowego APA na bazie wytycznych IATF oraz norm ISO 9000 i ISO/TS 16949 Definiowanie procesu – model „żółwia”, mapy procesów - interakcje między procesami, klasyfikacja procesów – główne, zarządcze, pomocnicze Zarządzanie strategiczne – upowszechnianie Misji, Wizji i Celów Jakości w organizacji Orientacja na tworzenie mierników, wyznaczanie celów i analiza trendów Wdrażanie podejścia procesowego w przedsiębiorstwie motoryzacyjnym z uwzględnieniem wymagań normy ISO/TS 16949 - Ciągłe doskonalenie Specyficzne wymagania klientów CSR a wymogi ISO/TS Omówienie wymagań specyfikacji technicznej ISO/TS 16949 Omówienie kluczowych aspektów wymagań podręczników referencyjnych – APQP / VDA 4, PPAP / VDA 2, FMEA / VDA 4, SPC / VDA 4, MSA / VDA 5 w kontekście wymagań specyfikacji...

 • Formel Q - wymagania specyficzne (CSR) dla dostawców Volkswagen Group

  Zakres szkolenia: Wymagania ISO TS16949:2009 o CSR-ach Wymagania pozostałych podręczników rynku motoryzacyjnego a CSR-y (APQP, PPAP, FMEA) Czym są wymagania specyficzne klienta (CSR) Rodzaje wymagań CSR - wymagania globalne i szczegółowe Gdzie szukać wymagań CSR Zarządzanie CSR-ami w organizacji dostosowywanie Systemu Zarządzania do wymagań klientów rozdział odpowiedzialności za realizację wymagań klientów w organizacji zapewnianie aktualności CSR w strukturze dokumentacyjnej zapewnianie uwzględniania CSR w procesie projektowania i realizacji wyrobu komunikacja z klientem Odpowiedzialność przed klientem - jak zapewnić maksymalną zgodność z wymaganiami specyficznymi klienta i zabezpieczyć się przed negatywnymi konsekwencjami niedopatrzeń Wprowadzenie do wymagań specyficznych klientów z rynku niemieckiego – VDA Powiązania Formel Q z VDA 6.3 i 6.5 Wskazówki dotyczące praktycznej implementacji wymagań VW w systemie zarządzania jakością przedsiębiorstwa Analiza warsztatowa wymagań VW...